Show simple item record

dc.contributor.advisorŞafak, Nurdan
dc.contributor.authorYılmaz Nurcan, Havva
dc.date.accessioned2020-02-04T13:41:45Z
dc.date.available2020-02-04T13:41:45Z
dc.date.issued2019tr_TR
dc.identifier.citationYILMAZ NURCAN, Havva, Terbiye Dergisi ve Eğitimde Yeniden Yapılanma Süreci, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2019.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11352/3031
dc.description.abstractBu çalışmada erken Cumhuriyet döneminde yayımlanmış olan Terbiye Dergisi tetkik edilerek dönemin eğitim anlayışı ve Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’e geçişte eğitimde gerçekleştirilen yeniden yapılanma süreci incelenmiştir. Tez giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde kısmen Osmanlı İmparatorluğu’nun eğitim sistemine değinilmiş ve basın tarihine ana hatlarıyla yer verilmiştir. Birinci bölüm; Terbiye dergisinin teknik özelliklerini, muhtevasını ve yazar kadrosunun biyografilerini içermektedir. İkinci bölümde; Derginin dönemin eğitim politikalarına ve ders müfredatına katkıları yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise derginin yeni eğitim sistemine ve pedagojiye sağladığı katkılar bulunmaktadır. Basın ve eğitim, geçmişten günümüze siyasi iradenin ideolojisini yaymak ve ihtiyaç duyduğu vatandaş figürünü inşa etmek için başvurduğu bir vasıta olmuştur. Bu çalışmada erken Cumhuriyet döneminde eğitime yüklenen misyon incelenmiş ve elde edilen bulgular ile eğitim tarihi çalışmalarına katkı sağlamak amaçlanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the concepts of education and the reconstruction process of education are examined during the transition from Ottoman Empire to Republic by analyzing Terbiye magazine.The thesis consists of an introduction and three chapters. In introduction, the educational system of Ottoman Empire is partly mentioned and the history of press is outlined. First chapter consists of the technical features, the content, and the biographies of the authors of Terbiye Magazine. In second chapter, magazine’s contributions to the new education policies and curriculum are examined.In third chapter,magazine’s contributions to the new education system and pedagogy are presented. Media has always been a tool to spread the ideology of the political authority and to construct the citizen profile it needs. In this study, the mission ascribed to the education during the early Republican period is examined and, by the findings of this study contribution to the history of education is aimed.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEğitimtr_TR
dc.subjectTerbiyetr_TR
dc.subjectErken Cumhuriyet Dönemitr_TR
dc.subjectPedagojitr_TR
dc.subjectEducationtr_TR
dc.subjectTerbiyetr_TR
dc.subjectEarly Republican Periodtr_TR
dc.subjectPedagogytr_TR
dc.titleTerbiye Dergisi ve Eğitimde Yeniden Yapılanma Sürecitr_TR
dc.title.alternativeTerbiye Magazine and Restructuring Process in Educationtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentLisansüstü Eğitim Enstitüsütr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.institutionauthor


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record