Show simple item record

dc.contributor.advisorSaatçi, Suphi
dc.contributor.authorYücel, Ayşe Nur
dc.date.accessioned2020-08-21T12:48:57Z
dc.date.available2020-08-21T12:48:57Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationYÜCEL, Ayşe Nur, Kastamonu Candaroğulları Camileri ve Koruma Sorunları, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2020.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/3119
dc.description.abstractKastamonu, çeşitli tarihi zenginliklere sahip olmasına rağmen tarihi yapıları koruyup yaşatamadıkları için sahip olduğu değeri gün geçtikçe kaybetmektedir. Bu tarihi zenginliğin korunması önemli bir kültür hizmetidir. Kastamonu ilimizdeki tarihi zenginliğin oluşmasında büyük katkısı olan dönemlerden biri de Candaroğulları Beyliği’dir. Kastamonu’da bu dönemden kalan cami, kervansaray, imarethane, medrese, hamam gibi yapılar bulunmaktadır. Yapılan keşif çalışmalarında camilerin bir kısmının yok olma riski ile karşı karşıya olduğu görülmüştür. Buradan hareketle tez kapsamında camilerin mimari özellikleri incelenip belgelenerek gelecek kuşaklara aktarılmasında yardımcı olunmuş ve koruma sorunları ele alınarak durumlarının nasıl iyileştirilebileceği üzerine çalışma yapılmıştır. Camilerin koruma sorunları belirlenirken bozulmaların hangi koruma sorunlarından kaynaklandığı tek tek belirlenerek yerinde tespit edilmiştir. Tespit edilen sorunlar kaynak ve arşiv taramalarıyla desteklenmiştir. Camilerde tespit edilen koruma sorunlarına ayrı ayrı çözüm ve öneriler getirilmiştir. Koruma sorunlarının en temel nedeni maddi yetersizlik ve bilinçsizlik olarak tespit edilmiştir. Candaroğulları camilerinin korunması ve gelecek kuşaklara özgün haliyle aktarılması temenni edilmektedir.en_US
dc.description.abstractAlthough Kastamonu has various historical riches, it is losing its value day by day because they cannot preserve historical structures. Preserving this historical wealth is an important cultural service. One of the periods that contributed greatly to the formation of historical wealth in our province of Kastamonu is the Principality of Candarogulları. In Kastamonu, there are structures such as mosques, caravanserais, imaret rooms, madrasahs and baths from this period. In the discovery studies, it was observed that some of the mosques are at risk of extinction. From this point of view, the architectural features of the mosques were helped to be transferred to the next generations by examining and documenting them, and a study was conducted on how to improve their condition by addressing conservation problems. While determining the protection problems of the mosques, it was detected on-site by determining which protection problems caused the disruptions one by one. The identified problems were supported by source and archive scans. Separate solutions and suggestions were brought to the protection problems recorded in the mosques. The main reason for protection problems has been identified as financial inadequacy and unconsciousness. It is hoped that Candarogulları mosques will be preserved and transferred to future generations in their original form.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCandaroğullarıen_US
dc.subjectKastamonuen_US
dc.subjectKoruma Sorunlarıen_US
dc.subjectCamien_US
dc.subjectMahmut Bey Camiien_US
dc.subjectCandarogullarıen_US
dc.subjectKastamonuen_US
dc.subjectProtection Issuesen_US
dc.subjectMosqueen_US
dc.subjectMahmut Bey Mosqueen_US
dc.titleKastamonu Candaroğulları Camileri ve Koruma Sorunlarıen_US
dc.title.alternativeKastamonu Candaroğulları Mosques and Protection Problemsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorYücel, Ayşe Nur


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record