Show simple item record

dc.contributor.advisorNuman, İbrahim
dc.contributor.advisorKızıl, Fehmi
dc.contributor.authorKıllıoğlu, Zahide Fatma
dc.date.accessioned2020-08-28T08:51:53Z
dc.date.available2020-08-28T08:51:53Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationKILLIOĞLU, Zahide Fatma, Çoklu Zeka Kuramının Mimarı Anlatım Dili Eğitiminde Kullanımına Yönelik Model Önerisi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2020.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/3133
dc.description.abstractBu çalışma, Çoklu Zeka Kuramından faydalanılarak Mimari Anlatım Dili eğitimindeki izdüşüm konusu için kavrama düzeyinde öğrenmeyi sağlayacak bir eğitim modeli ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu amaçla, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık bölümlerinde sırasıyla Mimari Anlatım Dili, Mimari Anlatım Teknikleri ve Mimari Teknik Resim derslerini alan öğrenciler üzerinde saha çalışmaları yapılmıştır. Saha çalışmaları sonucunda, sekiz farklı zeka türünden en baskın olan ilk üç zeka alanının sırasıyla sosyal, içsel ve matematiksel zeka olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca Çoklu Zeka alanlarının gelişimini etkileyen faktörler değerlendirilmiştir. Saha çalışmalarından elde edilen bilgiler ve Mimari Anlatım Dili eğitimindeki öğrenmeyle ilgili ortaya konan problemlerden faydalanılarak, izdüşüm konusu için Çoklu Zeka Kuramına göre bir eğitim modeli ortaya konmuştur.en_US
dc.description.abstractThis study aimed to reveal an educational model that provides an understanding about projection concepts in Architectural Communication Skills using the multiple intelligence theory. For this purpose, field surveys were conducted for the students taking Architectural Communication Skills, Architectural Presentation Techniques and Professional Technical Drawing courses in Fatih Sultan Mehmet Foundation University, Y1ld1z Technical University and Mimar Sinan Fine Arts University, respectively. The results showed that the most dominant 3 intelligence areas out of 8 different intelligence types of the students were as follows: social, internal and mathematical intelligence. In addition, the factors that impacts the development of multiple intelligence fields were evaluated. An educational model was revealed based on the information obtained from the field studies as well as the problems encountered during Architectural Communication Skills educationen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMimarlık Eğitimien_US
dc.subjectÇoklu Zeka Kuramıen_US
dc.subjectMimari Anlatım Dili Eğitimien_US
dc.subjectArchitectural Educationen_US
dc.subjectMultiple Intelligence Theoryen_US
dc.subjectArchitectural Communication Skills Education.en_US
dc.titleÇoklu Zeka Kuramının Mimarı Anlatım Dili Eğitiminde Kullanımına Yönelik Model Önerisien_US
dc.title.alternativeA Proposed Model to Use Multiple Intelligence Theory for Architectural Communication Skills Educationen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKıllıoğlu, Zahide Fatma


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record