Show simple item record

dc.contributor.advisorSeven, Serdal
dc.contributor.authorSiğnem, Bağcı
dc.date.accessioned2021-04-19T12:21:09Z
dc.date.available2021-04-19T12:21:09Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationBAĞCI, Siğnem, Ebeveynlerin Cinsiyete Dayalı Duygusal İnançları Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2021.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/3297
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Thomassin vd. (2019) tarafından geliştirilmiş olan Ebeveynlerin Cinsiyete Dayalı Duygusal İnançları Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması ve Türk ebeveynler için geçerlik ve güvenirlik analizi yapılmasıdır. Çalışma, İstanbul ili Bahçelievler ilçesinde yaşayan 36-72 aylık okul öncesi dönemde çocukları olan 69 anne ve 67 baba olmak üzere toplam 136 ebeveyn üzerinde yürütülmüştür. Toplanan veriler betimleyici analizler kullanılarak çözümlenmiştir. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliğini incelemek için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), Bartlett testi, Doğrulayıcı Faktör Analizi, Açımlayıcı Faktör Analizi Yöntemleri, Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (Comperative Fit Index), Tucker-Lewis Endeksi, Cronbach’s Alpha iç tutarlık katsayısı ve Bağımsız Örneklemler T-testi kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, Türkçe’ye uyarlanmış olan Ebeveynlerin Cinsiyete Dayalı Duygusal İnançları ölçeğinin yeterli düzeyde geçerli ve güvenilir olduğu saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to analyze the validity and reliability of the Parents’ Gendered Emotion Beliefs Scale developed by Thomassin et.al. (2019) for the adaptation of the Turkish version and Turkish Parents. The study was conducted on a total of 136 parents, including 69 mothers and 67 fathers who have 36-72 month-old-children in Istanbul province, Bahçelievler district. The obtained data were analyzed as a result of descriptive analysis. In order to examine the validity and reliability of the scale, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), Bartlett Test, Confirmatory Factor Analysis, Exploratory Factor Analysis methods, Comperative Fit Index (CFI), Tucker Lewis Index (TLI), Cronbach’s Alpha internal consistency coefficient and independent samples T-test were used. As a result of the study, it was found that the Parents’ Gendered Emotion Beliefs Scale adapted to Turkish was sufficiently valid and reliable.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEbeveynen_US
dc.subjectCinsiyeten_US
dc.subjectDuyguen_US
dc.subjectİnançlaren_US
dc.subjectÖlçek Uyarlamaen_US
dc.subjectOkul Öncesi Dönemen_US
dc.subjectParentsen_US
dc.subjectGenderen_US
dc.subjectEmotionen_US
dc.subjectBeliefsen_US
dc.subjectScale Adaptationen_US
dc.subjectPreschool Perioden_US
dc.titleEbeveynlerin Cinsiyete Dayalı Duygusal İnançları Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışmasıen_US
dc.title.alternativeTurkish Adaptation of Parents’ Gendered Emotion Beliefs Scale: Validity and Reliability Study for Turkish Parentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorBağcı, Siğnem


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record