Show simple item record

dc.contributor.authorÇetintaş, Özgür
dc.date.accessioned2021-06-25T10:09:10Z
dc.date.available2021-06-25T10:09:10Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationÇETİNTAŞ, Özgür. "Mahmud Celaleddin Efendi’nin Mc Gill University Library’de Bulunan Eserlerinin İncelenmesi". FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 17 (2021): 55-72.en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/fsmia/issue/62991/957059
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/3686
dc.description.abstractHat sanatının temel yapı taşı olan çizgi ile uygulanması, onu diğer sanatlardan geri bırakmamış aksine kısıtlı seçenekler içerisinde gelenekli ve çok çeşitlere ayrılan bir yol oluşturmasını sağlamıştır. Buradaki çeşitlerden kasıt, hat sanatı içerisinde aklâm-ı sitte adı verilen altı temel yazı ve bunların varyasyonları sayılabilecek onlarca yazı karakterleridir. Türk hat ekolü içerisinde kendine has istifleri ve estetik anlayışıyla Mahmud Celâleddîn Efendi diğer hattatlar arasında dikkati çekmektedir. Bu araştırmada Mahmud Celâleddîn Efendi’nin hayatı hakkında bilgi sunulacak ve ülkemiz dışında bulunan dört adet yazısı incelenecektir. Bu yazılar incelenirken hattatın yazı üslubu anlaşılmaya çalışılacak ve bunun yanı sıra eserlerin süsleme özellikleri de ele alınacaktır.en_US
dc.description.abstractThe application of calligraphy with line, which is the fundamental, did not leave it behind from other arts, on the contrary, it created a traditional and diverse path within limited options. What is meant by the varieties here are six basic scripts called aklâm-ı sitte in the art of calligraphy and dozens of typefaces that can be counted as their variations. Mahmud Celâleddîn Efendi draws attention among other calligraphers with his unique stacking and aesthetic understanding within the Turkish calligraphy school. In this research, information about the life of Mahmud Celâleddîn Efendi will be presented and four of his writings outside of our country will be examined. While examining these writings, the writing style of the calligrapher tried to be understood and the ornamental features of the works will also be discussed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.16947/fsmia.957059en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHüsn-i Haten_US
dc.subjectMahmud Celâleddîn Efendien_US
dc.subjectSülüs-nesihen_US
dc.subjectÜslupen_US
dc.subjectSüslemeen_US
dc.subjectIslamic Calligraphyen_US
dc.subjectMahmud Celâleddîn Efendien_US
dc.subjectThuluth-naskhen_US
dc.subjectStyleen_US
dc.subjectIllumination.en_US
dc.titleMahmud Celaleddin Efendi’nin Mc Gill University Library’de Bulunan Eserlerinin İncelenmesien_US
dc.title.alternativeAn Examination of Mahmud Celâleddîn Efendi’s Works at Mc Gill University Libraryen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Rektörlük, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/ 0000-0001-6055-2892en_US
dc.identifier.issue17en_US
dc.identifier.startpage55en_US
dc.identifier.endpage72en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record