Show simple item record

dc.contributor.authorŞimşek, Muradiye
dc.contributor.authorDabanlı, Ömer
dc.date.accessioned2021-06-25T12:13:45Z
dc.date.available2021-06-25T12:13:45Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationŞİMŞEK, Muradiye & Ömer DABANLI. "Victor Hugo’nun Mimari Koruma Düşüncesine Katkıları ve “Yıkıcılarla Savaş” Makalesi". FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 17 (2021): 195-224.en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/fsmia/issue/62991/957068
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/3689
dc.description.abstractFransız İhtilali’nin yıkımları ve Endüstri Devrimi’nin şehirlerde başlattığı dönüşümün etkisiyle tarihî anıtların uğradığı tahribata karşı Fransa’da yükselen tenkitlerin önemli isimlerinden birisi olan Victor Hugo, bazı eserlerinin ana temasını o dönemdeki yıkımlara karşı verdiği mücadele etrafında kurgulamıştı. İngiltere’deki çağdaşı John Ruskin ile benzer düşünceleri Fransa’da dile getiren Hugo, bilinçsiz ve tartışmalı restorasyon uygulamalarına karşı da sesini yükseltenlerin başında geliyordu. Yaptığı ayrıntılı tasvirlerle anıtların yazılı bir belgelemesini yapan Hugo’nun eserlerinde mimari anıtlar geniş yer tutmakta, tarih ve kültüre karşı duyarlılığını her fırsatta dile getirdiği satırları, sanat eserlerine hak ettikleri saygıyı göstermeye teşvik ederken çağdaş koruma düşüncesinin ortaya çıkışına da katkı sağlamaktaydı. Edebiyatını bir belgeleme ve mücadele aracı olarak kullanan Hugo, Notre Dame’ın Kamburu romanı ve Yıkıcılarla Savaş isimli makalesiyle geniş kitlelerin dikkatini çekmişti. Bu çalışmada, Hugo’nun eserlerinde mi mari koruma hakkındaki düşünceleri ve bu alana katkıları ele alınmış, Yıkıcılarla Savaş isimli makalesi dilimize kazandırılmış ve uluslararası koruma ilkeleri ve günümüzdeki bazı koruma tartışmalarıyla ilişkilendirilerek irdelenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn the 19th century, Victor Hugo was one of the important names of the criticisms that rose in France against the destruction of historical monuments due to the demolition of the French Revolution and the transformation in cities initiated by the Industrial Revolution. Hugo, set the main theme of some of his works around his struggle against the destruction that took place at that time, as his contemporary John Ruskin in England. Historic monuments occupied a large place in Hugo’s texts, and he also made well written documentation of the monuments with his detailed descriptions, encouraging the sensitivity to history and culture at every opportunity to show the respect they deserve to artworks, while also contributing to the emergence of contemporary conservation idea. Using his literature as a means of documentation and struggle, Hugo attracted the attention of the masses with his novel The Hunchback of Notre Dame and also his essay War on Demolishers. In this study, Hugo’s ideas and contributions on architectural conservation in his works were discussed, his essay War on Demolishers was translated into Turkish, and it is correlated with today’s conservation debates and international conservation principles.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.16947/fsmia.957068en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVictor Hugoen_US
dc.subjectKültürel Mirasen_US
dc.subjectMimari Korumaen_US
dc.subjectRestorasyonen_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.subjectCultural Heritageen_US
dc.subjectArchitectural Conservationen_US
dc.subjectRestorationen_US
dc.subjectLiteratureen_US
dc.titleVictor Hugo’nun Mimari Koruma Düşüncesine Katkıları ve “Yıkıcılarla Savaş” Makalesien_US
dc.title.alternativeThe Contributions of Victor Hugo on Architectural Conservation Idea and His Essay “War on Demolishers”en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Rektörlük, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-2687-0317en_US
dc.identifier.issue17en_US
dc.identifier.startpage195en_US
dc.identifier.endpage224en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorDabanlı, Ömer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record