Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz Bingöl, Tuğba
dc.contributor.authorAkın, Ahmet
dc.date.accessioned2021-07-08T11:28:51Z
dc.date.available2021-07-08T11:28:51Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationYILMAZ BİNGÖL, Tuğba & Ahmet AKIN. "Çözüm Odaklı Kısa Süreli Yaklaşıma Dayalı Grup Rehberliği Programının Öz-Yeterlik İnancına Etkisi". Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8.14 (2018): 321-340.en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/opus/issue/35921/406195
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/3747
dc.description.abstractBireylerin bir şeyi başarabileceğine dair inancı olarak tanımlanan öz-yeterlik birçok faktör üzerinde etkilidir. Yüksek öz-yeterlik algısı bireylerin performanslarını pozitif yönde etkiler. Bu nedenlerle bu araştırmanın amacı, çözüm odaklı kısa süreli yaklaşıma dayalı grup rehberliği programının 8.sınıf öğrencilerinin öz-yeterlik düzeylerine olan etkisini incelemektir. Araştırmaya İstanbul ili Bakırköy ilçesinde öğrenim görmekte olan ortaokul 8. sınıf öğrencisi 145 kişi katılmıştır. Katılımcılara Genel Öz-yeterlik Ölçeği uygulanmıştır. Katılımcılar arasından uygun örnekleme yöntemiyle, deney ve kontrol gruplarına 10’ar kişi seçilmiştir. Deney grubunu oluşturulan birey-lere araştırmacı tarafından hazırlanan altı oturumluk çözüm odaklı kısa süreli grup rehberliği programı uygulanmıştır. Kontrol grubundaki bireylere ise hiçbir işlem uygulanmamıştır. Araştır-ma 2x3’lük desen kullanılmıştır. Elde edilen veriler ANOVA Tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda uygulanan programın katılımcıların öz-yeterlik düzeylerini arttırdığı ve bu durumun izleme ölçümlerinde de korunduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractSelf-efficacy, defined as beliefs that individuals can achieve something, is influential on many things. Having a high self-efficacy perception may have positive effect on individuals' performanc-es. Therefore, the aim of current study was to investigate the effect of Solution- Focused Brief Ther-apy Approach Based Group Guidance Program on students’ self-efficacy beliefs. Study participants were selected among 145 8th grade middle school students in Bakırköy, Istanbul. In order to collect the data the General Self-Efficacy Scale was administered. Convince sampling was used to select 20 students, 10 each in experimental group and control group. A six session Solution- Focused Brief Approach Based Group Guidance Program developed by the researcher was applied to the experi-mental group. Any intervention was not applied to participants in control group. The research used the 2x3 factorial design experiment method. A two-way analysis of variance (ANOVA) with repeated measures was conducted to evaluate the effect of guidance program. As a result of the study revealed that the Solution Focused Brief Approach Based Group Guidance Program was significantly effective in increasing the self-efficacy beliefs' of the participants in experimental group. The effect of the program lasted during the follow-up tests.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherOPUSen_US
dc.relation.isversionof10.26466/opus.406195en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇözüm Odaklı Kısa Süreli Yaklaşımen_US
dc.subjectÖz-Yeterliken_US
dc.subjectGrup Rehberliğien_US
dc.subjectSolution Focused Brief Therapyen_US
dc.subjectSelf-Efficacyen_US
dc.subjectGroup Guidanceen_US
dc.titleÇözüm Odaklı Kısa Süreli Yaklaşıma Dayalı Grup Rehberliği Programının Öz-Yeterlik İnancına Etkisien_US
dc.title.alternativeThe Effect of Solution Focused Brief Therapy Approach Based Group Guidance Program on Self-Efficacy Beliefsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUluslararası Toplum Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-1104-2244en_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0003-0422-0871en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue14en_US
dc.identifier.startpage321en_US
dc.identifier.endpage340en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorYılmaz Bingöl, Tuğba


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record