Show simple item record

dc.contributor.authorAktan, M. Felat
dc.contributor.authorBiner, Fuat
dc.date.accessioned2021-07-08T11:30:55Z
dc.date.available2021-07-08T11:30:55Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationAKTAN, M. Felat & Fuat BİNER. "Kemalpaşazâde’nin ‘Gelür Gider’ Redifli Gazelinin Şerhi". Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23 (2019): 128-134.en_US
dc.identifier.urihttp://www.e-dusbed.com/Dusbed/ArchiveIssues/Detail/21b0feb7-02f7-e911-8105-005056b06ff6
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/3748
dc.description.abstractDivan Edebiyatının önemli şairleri arasında yer alan Kemalpaşazâde, üretken bir müelliftir. Asıl adı Şemseddin Ahmed b. Süleyman olan Kemalpaşazâde, Kemalpaşaoğlu veya İbn Kemal diye de anılır. Yaşadığı XV. ve XVI. yüzyıl Osmanlı Devleti’nin ilim, kültür ve medeniyette zirveye yerleştiği bir dönemdir. Bu medeniyetin yetiştirdiği Kemalpaşazâde, farklı konularda tarih, edebiyat, hukuk ve din ilimlerinde Türkçe, Farsça, Arapça olmak üzere farklı dillerde eserler vermiştir. Şiiri hikmetli bir söz gibi değerlendiren ve eserlerinde de hikemî konulara ağırlık veren şairimiz, divan şiiri geleneğine kendi tarzıyla bir soluk katmıştır. Sade ve anlaşılır bir dille olan bu gazelinde tasavvuf temi şiirin omurgasını oluşturmuştur. Aşağıda incelediğimiz sufiyane gazel, şairin şiir dünyası ve kabiliyeti hakkında bizlere bir fikir verecektir.en_US
dc.description.abstractKemalpaşazade, who is one of the important poets of the Divan Literature, is a believer. The real name is Şemseddin Ahmed b. Kemalpaşazâde, who is Süleyman, is called Kemalpaşaoğlu or Ibn Kemal. He lives in XV. and XVI. century Ottoman Empire is a period of climax in science, culture and civilization. Kemalpaşazâde, which this civilization cultivated, gave works in various languages including history, literature, law and religious sciences in Turkish, Persian and Arabic. Our poet, who treats poetry like a wise word and emphasizes witchcraft in his works, has added a breath of his own style to the divan poetry tradition. A mysterious example of mysticism in the gazelle is the backbone of poetry. The sufiyane gazel which we have studied below will give us an idea about the poetry's world of poetry and its ability.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKemalpaşazâdeen_US
dc.subjectKlasik Edebiyaten_US
dc.subjectŞerhen_US
dc.subjectGazelen_US
dc.subjectTasavvufen_US
dc.subjectClassical Literatureen_US
dc.subjectCommentaryen_US
dc.subjectGhazalen_US
dc.subjectSufisen_US
dc.titleKemalpaşazâde’nin ‘Gelür Gider’ Redifli Gazelinin Şerhien_US
dc.title.alternativeKemalpasazade of ‘Gelür Gider” Rhymed of His Gazel Poemen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-6052-969Xen_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0003-4199-9538en_US
dc.identifier.issue23en_US
dc.identifier.startpage128en_US
dc.identifier.endpage134en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorBiner, Fuat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record