Show simple item record

dc.contributor.authorGöçen, Gökçen
dc.date.accessioned2021-07-09T10:44:17Z
dc.date.available2021-07-09T10:44:17Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationGÖÇEN, Gökçen. "Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin “Türkçenin Dil Bilgisi”ne Yönelik Metaforik Algısı". Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6.1 (2019): 28-45.en_US
dc.identifier.urihttp://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/150
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/3754
dc.description.abstractDil eğitimi ve öğretimi sürecini daha başarılı bir hâle dönüştürmek için öğrenenlerin dile karşı algılarını, tutumlarını betimlemek amacıyla araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalarda kullanılan yöntemlerden biri öğrenenlerin metaforik algılarına başvurmaktır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi sürecini daha etkili kılmanın yollarından biri de öğrenenlerin dile, dil becerilerine, dil bilgisine yönelik algılarını metaforik olarak betimlemektedir. Bu araştırmada Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin “Türkçenin dil bilgisi”ne yönelik algılarını metaforik olarak incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla yapılan nitel araştırmada olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkçeyi yabancı dil olarak B1, B2 ve C1 seviyelerinde öğrenen toplam 90 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri, metafor çalışmasına uygun olarak “Türkçenin dil bilgisi ……………. gibidir; çünkü ……..” ifadesinin öğrenenler tarafından tamamlanmasıyla toplanmıştır. Verilerin analiz edilmesiyle, öğrenenlerin “Diller Arası İlişki, Özellik, Sistematiklik, Zenginlik, Zorluk-Kolaylık” olmak üzere 5 farklı kategoride metafor ürettikleri görülmüştür. Çalışmada, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin dil bilgisini “biçimsel” olarak algıladıkları, dil bilgisini “anlam” ve “kullanım” özellikleri bakımından düşünmedikleri görülmüştür.en_US
dc.description.abstractResearchers have been conducting studies to describe learners’ attitudes and perceptions towards the target languages with the purpose of enhancing the processes of language education and teaching. One of the methods applied in such studies is to focus on learners’ metaphorical perceptions. One way of enhancing the process of teaching Turkish as a foreign language is to metaphorically describe learners’ perceptions towards the language, language skills and grammar. This study aims to examine learners’ metaphorical perceptions towards Turkish grammar. For this reason, this qualitative study employs phenomenology. The participants of the study are 90 learners studying Turkish as a foreign language at B1, B2 and C1 levels. Since the study focuses on metaphorical perceptions, the data has been collected from participants’ responses to the following sentence: “Turkish grammar is like……… because ………”. After the data analysis, it has been revealed that learners generated metaphors under these 5 categories: “Relations Between Languages, Characteristics, Systematicity, Richness, Difficulty-Simplicity”. It was concluded that the learners of Turkish as a foreign language perceived the grammar in a “morphological” way, rather than “semantic” and “functional”.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürkçe Eğitimien_US
dc.subjectTürkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimien_US
dc.subjectDil Bilgisi Öğretimien_US
dc.subjectMetaforen_US
dc.subjectAlgıen_US
dc.subjectTurkish Educationen_US
dc.subjectTeaching Turkish as a Foreign Languageen_US
dc.subjectTeaching Grammaren_US
dc.subjectMetaphoren_US
dc.subjectPerceptionen_US
dc.titleTürkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin “Türkçenin Dil Bilgisi”ne Yönelik Metaforik Algısıen_US
dc.title.alternativeMetaphorical Perceptions of Learners of Turkish as a Foreign Language towards Turkish Grammaren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBaşkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0001-7552-8406en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage28en_US
dc.identifier.endpage45en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorGöçen, Gökçen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record