Show simple item record

dc.contributor.authorYeşilyurt, Ferahim
dc.date.accessioned2021-07-09T10:47:15Z
dc.date.available2021-07-09T10:47:15Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationYEŞİLYURT, Ferahim. "Okul Psikolojik Danışmanlarının Gözünden Sosyal Medya, Siber Zorbalık ve Bilgisayar Oyunları ile İlgili Nitel Bir Çalışma". Turkish Studies - Educational Sciences,15.2 (2020): 1349-1365.en_US
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRJM01UVXdNQT09/okul-psikolojik-danismanlarinin-gozunden-sosyal-medya-siber-zorbalik-ve-bilgisayar-oyunlari-ile-ilgili-nitel-bir-calisma
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/3755
dc.description.abstractToday, the Internet captivates users of all ages becoming widespread. Several problems start to arise with the increasing usage of the internet. School psychological counselors were interviewed in this research with the aim of investigating what kind of problems that psychological counselors experience with students in relation to internet. The phenomenological tradition of qualitative research was chosen for this study. Semi-structured interviews were conducted. The interview involved five open ended questions. Psychological counselors answered which problems they experience related to internet in the school, what they surprise, what they learn from students, their works and study, the need of training about this and their expectations from training. 25 psychological counselors working in İstanbul were participated in this study. Results indicated that psychological counselors experience the feeling of incompetence regarding problems with internet and they need in-service training. Psychological counselors need in-service training with respect to social media and computer games. It was determined that psychological counselors need more in-service training intended for practical information than theoretical information. It was suggested that the authoritios of the Ministry of Education should prepare in-service training plans especially regarding the use of social media and computer games in order to meet the needs of information related to the internet. Also, it was suggested that the content of in-service training should be works intended for practical information as much as possible. It will be beneficial for psychological counselors to do group guidance activities related to cyber bullying, social media addiction, computer games intended for students in order them to develop time management skills.en_US
dc.description.abstractİnternet günümüzde hızla yaygınlaşarak her yaştan kullanıcıyı kendisine çekmektedir. Artan kullanımla birlikte bazı sorunlar da ortaya çıkmaya başlamıştır. Psikolojik danışmanların okul ortamında öğrencilerle internetle ilişkili olarak ne tür sorunlarla karşılaştıklarını belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmada okul psikolojik danışmanlarıyla görüşülmüştür. Araştırmada Nitel araştırma yöntemlerinden Fenomenoloji yaklaşımı tercih edilmiştir. 2018 yılında yarı yapılandırılmış görüşme yöntemiyle veriler toplanmıştır. Görüşmede beş açık uçlu soru sorulmuştur. Psikolojik danışmanlara; okulda internet ile bağlantılı hangi sorunlarla karşılaştıkları, nelere şaşırdıkları, öğrencilerden neler öğrendikleri, yaptıkları çalışmalar, bu konuda eğitim ihtiyacı ve eğitimden beklentileri ile ilgili sorular sorulmuştur. Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemiyle İstanbul ilinde görev yapan yirmi beş psikolojik danışmana ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında psikolojik danışmanların internetle ilgili sorunlarda kendilerini yeterli hissetmedikleri ve hizmet içi eğitime ihtiyaç duydukları bulunmuştur. Psikolojik danışmanlar sosyal medya ve bilgisayar oyunları konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duymaktadırlar. Hizmet içi eğitimde kuramsal bilgilerden çok uygulamaya dönük eğitimlere ihtiyaç duydukları saptanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri psikolojik danışmanların internetle ilgili konularda bilgi ihtiyacını karşılamaya yönelik özellikle sosyal medya kullanımı ve bilgisayar oyunları konularında hizmet içi eğitim planları hazırlamaları ve bu eğitimlerin içeriğinin mümkün olduğunca uygulamaya yönelik çalışmalar olması önerilmektedir. Psikolojik danışmanların zamanlarını daha etkili kullanmaları açısından öğrencilere yönelik bilgisayar oyunları, sosyal medya bağımlılığı ve siber zorbalık konularıyla ilgili grup rehberliği etkinlikleri yapmaları faydalı olacaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherInternational Balkan Universityen_US
dc.relation.isversionof10.29228/TurkishStudies.40070en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEducationen_US
dc.subjectPsychological Consultantsen_US
dc.subjectCyber Bullyingen_US
dc.subjectSocial Mediaen_US
dc.subjectGame Addictionen_US
dc.subjectComputer Gamesen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectPsikolojik Danışmanen_US
dc.subjectSiber Zorbalıken_US
dc.subjectSosyal Medyaen_US
dc.subjectOyun Bağımlılığıen_US
dc.subjectBilgisayar Oyunlarıen_US
dc.titleOkul Psikolojik Danışmanlarının Gözünden Sosyal Medya, Siber Zorbalık ve Bilgisayar Oyunları ile İlgili Nitel Bir Çalışmaen_US
dc.title.alternativeSocial Media, Cyber Bullying and Computer Games Problems in Counseling Processen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies - Educational Sciencesen_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0003-2490-2685en_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage1349en_US
dc.identifier.endpage1365en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorYeşilyurt, Ferahim


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record