Show simple item record

dc.contributor.authorUğur, Aynaz
dc.date.accessioned2021-07-09T12:10:46Z
dc.date.available2021-07-09T12:10:46Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationUĞUR, Aynaz. "İş Mahkemeleri Kanunu’nun Temel Özellikleri Ve Hmk Karşısındaki Durumu". Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 110 (2014): 11-32.en_US
dc.identifier.urihttp://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/arama?d1=0&d2=0&s=110&k=0&w=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/3758
dc.description.abstractHUMK döneminde İMK m. 7 uyarınca iş mahkemelerinde sözlü yargılama usulü uygulanıyordu. Ancak HMK m. 316 ile bu hüküm mülga hale geldi. Buna göre hizmet ilişkisinden doğan davalar artık basit yargılama usulüne göre görülecektir. Bu hüküm ile İMK’nın HMK tarafından neredeyse yürürlükten kaldırıldığı düşünülebilir. Çalışmamızda sırasıyla iş mahkemelerinde uygulanan görev kuralları, yetki kuralları ve yargılama usulü ile iş mahkemesi kararlarına karşı kanun yolları ve İş Kanunu’ndan kaynaklanan idari para cezalarına karşı kanun yolları anlatılacak ve bunların HMK karşısındaki durumu incelenecektir.en_US
dc.description.abstractOral proceedings was being applied in labour courts, before the adoption of new Civil Procedure Code (HMK). Article 316 of HMK says that, plain proceedings is applied in the cases arising from labour affair. This means, Labour Court Code (İMK) was largely abolished by this article of HMK. In our article, subject-matter jurisdiction rules, territorial jurisdiction rules and proceedings rules of labour courts and the due process of law against labour court jugement and administrative fine arising from Labour Code are going to be explained respectively and their position with regard to HMK is going to be analyzed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürkiye Barolar Birliğien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİş Mahkemelerien_US
dc.subjectSözlü Yargılama Usulüen_US
dc.subjectBasit Yargılama Usulüen_US
dc.subjectGöreven_US
dc.subjectYetkien_US
dc.subjectKanun Yollarıen_US
dc.subjectİdari Para Cezasıen_US
dc.subjectLabour Courtsen_US
dc.subjectOral Proceedingsen_US
dc.subjectPlain Proceedingsen_US
dc.subjectSubject-matter Jurisdictionen_US
dc.subjectTerritorial Jurisdictionen_US
dc.subjectDue Process of Lawen_US
dc.subjectAdministrative Fineen_US
dc.titleİş Mahkemeleri Kanunu’nun Temel Özellikleri Ve Hmk Karşısındaki Durumuen_US
dc.title.alternativeThe Basic Features of Labour Court Code and Its Position With Regard to Civil Procedure Codeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiye Barolar Birliği Dergisien_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Hukuk Fakültesien_US
dc.identifier.issue110en_US
dc.identifier.startpage11en_US
dc.identifier.endpage32en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorUğur, Aynaz


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record