Show simple item record

dc.contributor.authorAlabalık, Ahmet
dc.date.accessioned2021-07-09T12:22:42Z
dc.date.available2021-07-09T12:22:42Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.citationALABALIK, Ahmet. "اتجاهات التفسير بالرأي المحمود". Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3.5 (2012): 7-56.en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/sirnakifd/issue/11317/135232
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/3762
dc.description.abstractاتجاهات التفسير بالرأي المحمود و هو عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد و الرأي بعد معرفة المفسر كلام العرب م مناحيم في القول و معرفته للألفاظ العربية ووجوه دلالتها... واستعانته بالشعر الجاهلي، ووقوفه على أسباب النزول و معرفة الناسخ و المنسوخ من آيات القرآن الكريم و الأحاديث النبوية و غير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها المفسرون... ويسمى التفسير بالدراية أيضا لأنه يقوم على إعمال العقل عمق النظر في الحصول على معاني الآيات واستد لالاتها و استخراج الأحكام منها.en_US
dc.description.abstractBilindiği üzere re’y tefsiri makbul ve merdut olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu makalede makbul olan re’y tefsirlerindeki farklı yönelişleri ele aldık. Nitekim re’y tefsiri denildiğinde sadece bir çeşit tefsir yöntemi anlaşılmamakta, pek çok üslup ve yönelişin bulunduğu akla gelmektedir. Örneğin itikadi konularda müfessirin, re’yini kullanarak yaptığı tefsirler olduğu gibi fıkhî meselelerde de re’yini kullanarak yaptığı tefsirler mevcuttur. Aynı şekilde belagat, toplumbilim, tasavvuf vb. konularda da re’y tefsiri kullanılmıştır. Burada re’y tefsirinin yönelmiş olduğu bu alanların neler olduğunu tesbit ettik. Akabinde bu konularda yazılmış önemli bazı eser ve müelliflerine yer verip bu eserler hakkında ne tür eleştiriler yapıldığına değindik. Daha sonra ise bu alanların hepsi olmasa da birçoğu ile ilgili alıntı metinlere yer vererek konunun daha iyi anlaşılmasına gayret ettik. Son olarak genel bir değerlendirme ile makalemizi tamamladık.en_US
dc.description.abstractAs is known, the commentary by judgement (al-tafseer bi’l-ra’y) is divided into two parts as acceptable and unacceptable. In this article we studied different drifts in the commentary by judgement. When it comes to the commentary by judgement it does not come to mind only one kind of style of the commentary. There are a lot of styles and drifts in the commentary. For example, there are commentaries which are interpreted by judgement in subjects related with doctrine and there are commentaries which are interpreted by judgement in subjects related with Islamic jurisprudence as well. The commentary by judgement has been likewise used in rhetoric, sociology, mysticism, etc. We have determined what are those fields twords that the commentary by judgement has gone. After that we studied some important books which are written in this field and their authors and we mentioned what kinds of criticism have been made. We tried to clarify the topic by giving some quote of text in most this fields. Finally, we finished our article with general evaluation.en_US
dc.language.isoaraen_US
dc.publisherŞırnak Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTefsiren_US
dc.subjectMüfessiren_US
dc.subjectReyen_US
dc.subjectBelagaten_US
dc.subjectYorumlamaen_US
dc.subjectCommentaryen_US
dc.subjectCommentatoren_US
dc.subjectJudgementen_US
dc.subjectRhetoricen_US
dc.subjectInterpretingen_US
dc.titleاتجاهات التفسير بالرأي المحمودen_US
dc.title.alternativeMakbul Re’y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlaren_US
dc.title.alternativeThe Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Goneen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalŞırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, İslâmî İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümüen_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.startpage7en_US
dc.identifier.endpage56en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorAlabalık, Ahmet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record