Show simple item record

dc.contributor.authorÇamoğlu, Ersin
dc.date.accessioned2021-07-12T12:56:04Z
dc.date.available2021-07-12T12:56:04Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationÇAMOĞLU, Ersin. "Çizilmiş Cironun Hukukî Sonuçları". Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 35.2 (2019): 5-23.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/3765
dc.description.abstractCiroyu ancak maddi hukuka göre hak sahibi olan ciranta çizebilir (iptal edebilir). Ciranta bu işlemi kural olarak kendi cirosu üzerinde yapar. Bir cirantanın başka ciroları çizmesi (iptal etmesi) sadece müracaat haklarının kullanılması aşamasında TK 727(2) maddesinin izin verdiği sadeleştirme işleminde mümkündür. Ciranta çizme (iptal) işlemini HMK 207 madde uyarınca bu işlemden dönme veya işlemi değiştirme iradesini belirterek ve parafıyla onaylayarak yapmalıdır. Ciranta bu suretle ciroyu tamamen veya kısmen iptal edebilir. Cironun karalanması, silinmesi, kazınması vb. yoluyla yapılan atipik çizmeler (fiili iptaller) ise hak sahibinin imzası ile onaylanmadığı sürece geçersizdir; ciro zincirinde kopukluk yaratırlar. Cironun yetkili olmayan kişilerce çizilmesi, resmi senette tahrifat ya da sahtecilik suçunu oluşturur (TCK 204, 210).en_US
dc.description.abstractOnly the endorser who is the right holder pursuant to substantive law can cross (cancel) the endorsement. In principle, endorser executes this transaction over his/ her own endorsement. Crossing (cancellation) of other endorsements by the endorser is possible only for the simplification transactions, permitted by Art. 272(2) of Commercial Code, in the course of the exercise of application rights. The endorser must execute this crossing (cancellation) transaction by indicating the will of avoidance or alteration of the transaction according to Art. 207 of Code of Civil Procedure, and by approving with his/her initials. By this way, the endorser can cancel the endorsement completely or partially. Atypical crossings (if they are actual cancellations) made through crossing out, erasure or scratch of the endorsement are invalid as long as they are not approved by the right holder’s signature; they create a break in the chain of endorsements. The crossing of endorsement by unauthorized persons constitutes offenses of forgery or falsification of official documents (Art. 204 and 206 of Turkish Criminal Code).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnkara Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectÇizilmiş Ciroen_US
dc.subjectCirodan Dönmeen_US
dc.subjectHaklı (Yasal) Çizmeleren_US
dc.subjectAtipik Çizmeleren_US
dc.subjectCiro Zincirinde Sadeleştirmeen_US
dc.subjectCrossed Endorsementen_US
dc.subjectAvoidance of Endorsementen_US
dc.subjectLawful (Legal) Crossingsen_US
dc.subjectAtypical Crossingsen_US
dc.subjectSimplification of Endorsement Chainen_US
dc.titleÇizilmiş Cironun Hukukî Sonuçlarıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBanka ve Ticaret Hukuku Dergisien_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Hukuk Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0003-4659-0280en_US
dc.identifier.volume35en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage5en_US
dc.identifier.endpage23en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorÇamoğlu, Ersin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record