Show simple item record

dc.contributor.authorÇamoğlu, Ersin
dc.date.accessioned2021-07-12T12:57:37Z
dc.date.available2021-07-12T12:57:37Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationÇAMOĞLU, Ersin. "Kambiyo Senetlerinde Borçlunun Defileri (Savunmaları)". Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 35.3 (2019): 5-35.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11352/3766
dc.description.abstractKambiyo senetlerinde defi sözcüğü borçlunun tüm savunmalarını kapsar. Defiler ileri sürülme gücüne göre üç gruba ayrılır: 1. Mutlak (herkese karşı ileri sürülebilen) defiler, 2. (Sadece taahhüt sahibinin kullanabileceği) kambiyo taahhüdünün bağlayıcı olmadığı defiler, 3. Şahsi defiler. Borçlu talep sahibine karşı sadece aralarındaki doğrudan doğruya ilişkilerden kaynaklanan şahsi defileri ileri sürebilir; bu defiler üçüncü kişilere karşı soyutluk ilkesi sonucu hamilin bile bile borçlunun zararına hareket etmiş olması istisnası dışında ileri sürülemez. Senet üzerindeki imzaların sıhhati birbirinden bağımsızdır; imzalardan birisinin sahibini bağlamaması, diğer imzaların geçerliliğini etkilemez.en_US
dc.description.abstractThe word “defense” in the context of negotiable instruments comprises all defenses of the obligator. Defenses are divided into three groups according to their power of assertion: 1. Real (can be claimed against any person) defenses, 2. Defense regarding non-binding characteristics of exchange undertaking (which can be used only by the promisor), 3. Personal defenses. Obligator can assert personal defenses, which only arise from direct relationship between them, against claimant; these defenses cannot be asserted against third parties as a result of abstraction principle, apart from the exception concerning intentional action of bearer to detriment of obligator. Authenticity of the signatures on the bill is independent of each other; binding nature of a signature for its signatory does not affect validity of other signatures.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnkara Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectMutlak Defien_US
dc.subjectŞahsi Defien_US
dc.subjectSoyutluken_US
dc.subjectİmzaların Bağımsızlığıen_US
dc.subjectReal Defenseen_US
dc.subjectPersonal Defenseen_US
dc.subjectAbstractionen_US
dc.subjectIndependence of Signaturesen_US
dc.titleKambiyo Senetlerinde Borçlunun Defileri (Savunmaları)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBanka ve Ticaret Hukuku Dergisien_US
dc.contributor.departmentFSM Vakıf Üniversitesi, Hukuk Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0003-4659-0280en_US
dc.identifier.volume35en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage5en_US
dc.identifier.endpage35en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorÇamoğlu, Ersin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record