Now showing items 21-40 of 60

 • Hastanelerde Terapi Bahçelerinin İyi Olma Haline Etkilerinin Araştırılması 

  Yılmaz, Esin (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Kentsel ortamda yer alan yeşil alanların insan yaşamına sağladığı katkıların fiziksel, sosyal, psikolojik, ekolojik ve ekonomik, vb. gibi birçok yönden olduğu bilinmektedir. Sahip oldukları yeşil rengin yanı sıra canlı ve ...
 • Edirne Kent Merkezinin Dizimsel ve Öznel Okunabilirliği 

  Tütüncü, Dursun (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Türk - Osmanlı tarihinde büyük yeri olan Edirne, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle ön plana çıkan bir kenttir. Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış olması ve konumu gereği tarihte bir çok işgale konu olması nedeniyle ...
 • Edirne Selçuk Hatun Mescidi 2003 Restorasyonunun Değerlendirilmesi 

  Ceran, İrem (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Medeniyet ve dünyaya şekil verme tasavvuru olan devletler eserlerini ve ifade tarzlarını gittikleri her yerde ortaya koymayı arzulamışlardır. Medeniyetler; kendi anlayışı ve üslubuyla biriktirdiği bilgiler nihayetinde ...
 • Yapı örtüsü olarak mütekabil elemanların incelenmesi 

  Karakoç, Zehra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Mütekabil elemanlar ifadesi, kısa kirişlerle geniş açıklıklar geçmekte tarih öncesi dönemlerden beri kullanılan çeşitli yapım yöntemlerini kapsar. En basit örneği kızılderili çadırlarında görülen bu sistemler, ortaçağ ve ...
 • Veri madenciliği teknikleriyle Türkçe web sayfalarının kategorize edilmesi 

  Hüsem, Seçil Şekerci (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Veri madenciliği, insanın işleyebileceğinden çok miktarda veri üzerinde çalışabilen, bu verileri anlamlandırmak, örtük bağlantıları ortaya çıkarmak amacıyla uygulanan yöntemler bütünüdür. Örneğin, herhangi bir web sayfasının ...
 • Yüksek binalarda enerji etkin mimari tasarım yaklaşımları ve uygulama örneklerinin incelenmesi 

  Erol, Harun (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Özellikle sanayi devriminden bu yana artan enerji ihtiyacı neticesinde bu ihtiyacın fosil kaynaklardan sağlanması küresel ısınmaya, ozon tabakasının delinmesine, çevre kirliliğine, enerji krizlerine ve biyoçeşitliliğin ...
 • Konutlarda enerji tüketimini etkileyen tasarım yöntemleri ve BEP-TR yöntemiyle uygulama örneklerinin incelenmesi 

  Kübra Külünkoğlu İslamoğlu, Asiye (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  İnsanların yaşam konforlarının hızla artması, gelişen teknoloji ve modern hayat diye niteleyebileceğimiz günümüz yaşantısı, daha fazla enerji ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Doğal kaynakları kullanarak, çevreye zarar ...
 • Mütercim Rüşdü Paşa Konağı (Vefa Lisesi eğitim binası) rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri 

  Salar, Aybike Baydar (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Tarihi yarımadada, hem Bizans hem de Osmanlı’nın önemli merkezlerinden biri olan Vefa’da, semte adını veren lise, Osmanlı’ nın ilk idadisi olarak olması bakımından önem taĢımaktadır. Mimarı ve tam olarak yapım tarihi ...
 • Galata Şahsuvar Bey Camii restorasyon projesi önerisi 

  Bogenç, Salih Ceyhun (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışmada, İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Galata Semti, Bereketzade Mahallesi, Büyük Hendek Caddesi ve Lakerdacı Sokak’ın kesiştiği köşede 155 Ada, 55 Parsel’ de bulunan Şahsuvar Bey Camii incelenmiştir. Yapının günümüzdeki ...
 • Dolmabahçe Sarayı’nın boulle tekniği mobilyaları ve koruma ilkeleri 

  Kundakçı, Hatice (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Mimarlık ile mobilya sanatı asırlardır birbirleriyle çok yakın ilişkide olmuştur. Eski eser ve çağdaş mobilyalar mimarlık ile bir bütün olarak değerlendirilir. Fransa’dan getirtilmiş mobilyaların Dolmabahçe Sarayı mekânlarına ...
 • Doğu Karadeniz yerel mimarisinin sürekliliği bağlamında Trabzon/Of/Ballıca mimari özellikleri ve yeni bir konut önerisi 

  Yaşar Bulut, Gülsüm (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışmada Doğu Karadeniz Bölgesi yerel mimari kültür birikimi genel hatlarıyla incelenmiş, bölgedeki güncel durum süreklilik kavramı bağlamında irdelenmiştir. Doğu Karadeniz kırsalında üretilen yeni konutla, yerel mimari ...
 • Kayseri-Germir mahallesi kentsel sit alanının korunması için tespitler ve öneriler 

  Kara, Sümeyye (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışma kapsamında, Melikgazi İlçesi, Germir Mahallesi, Doğal ve Kentsel Sit alanı, birçok yönden incelenmiş, alanın durumu belgelenip irdelenerek, koruma sorunları saptanmış ve Germir Mahallesi'nin potansiyelini açığa ...
 • Haydar Paşa Medresesi’nin restorasyonu ve yeniden kullanımı için bir öneri 

  Masrı, Ahmad (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Haydar Paşa Medresesi, Zeyrek'te, Cibali Mahallesi'nde, Haydar Caddesi ile Haydar Hamamı Sokağı'nın birleştiği köşede yer almaktadır. I.Süleyman dönemi vezirlerinden Hadım Haydar Paşa tarafından (1563-1564) tarihleri ...
 • Üsküdar Hacı Selim Ağa Kütüphanesi restorasyon projesi ve çevre yerleşimi 

  Fındıkoğlu, Ahmet Burak (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  İli İstanbul, ilçesi Üsküdar, ada 508, parsel 8, pafta 101 ya ait Mimar Sinan Mahallesi Selami Efendi Caddesinde yer alan Hacı Selim Ağa kütüphanesi 1782 tarihinde Klasik Dönem Osmanlı mimarisi uslübuyla inşaa edilmiştir. ...
 • Kütahya-Simav çevresi Erken Cumhuriyet Dönemi eğitim yapıları ve Gökçeler Köyü İlkokulu koruma projesi 

  Çalbay, Özgün (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Erken Cumhuriyet dönemi, Kurtuluş mücadelesini kazanan bir ülkenin, milli birlik düşüncesi etrafında yeniden yapılanma, her alanda yenilenme girişimleri ile özveriyle işlenen bir dönem olarak karşımıza çıkar. Bu dönem ...
 • Anıt eserlerin restorasyon proje ve uygulamalarında karşılaşılan sorunlar 

  Uçarkuş, Özlem (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Zengin bir tarihi mirasa sahip olan Türkiye, uzun yıllar boyunca üretilen taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının çarpıcı örneklerinin görülebileceği önemli ülkeler arasındadır. Topraklarımız farklı medeniyetlere ev ...
 • Eski eserlerin sürdürülebilir periyodik bakımında mobilize muayene ve bakım-onarım ve denetim sisteminin kurulması 

  Deniz, M. Şimşek (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Eski Eserlerin Sürdürülebilir Periyodik Bakımında Mobilize Muayene, , Bakım – Onarım ve Denetim Sisteminin Kurulması' tezinin ilk kısmında Türkiye'deki mevcut koruma mevzuatı, kurumlar ve mali olanaklar ele alınmış ve ...
 • Çok katlı konut binalarında kullanılan iklimsel konfor sistemleri, mimari ile olan ilişkisi ve uygulama örneklerinin incelenmesi 

  Kılıç, Mehmet Emre (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Bu tezin konusu; günümüz mimarisinde çok katlı konut binalarında kullanılan iklimlendirme sistemlerinin; mimari ile olan ilişkileri, mimari formasyona etkileri ve uygulama örneklerinin incelenmesi üzerinedir. Tez çalışması ...
 • Amerika Birleşik Devletleri’nde ahşap evin gelişimi ve prefabrik ahşap ev katalogları 

  Şişman, Muhammet Emin (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Bu tezde, Türkiye’de güçlü bir tarihsel arka planı olmasına rağmen günümüzde son derece düşük oranlarda inşa edilir hale gelen ahşap konut mimarisi literatürüne katkı sağlamak amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri’nde ...
 • 16.-17. yüzyıl İstanbul Kadı Sicilleri’nde ev ve kentsel konumu 

  Yeşilkaya, Rukiye (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Konutlar, insanların içinde yaşadığı, uyuma, yeme, içme, dinlenme gibi eylemleri gerçekleştirdiği dış etkilere karşı korunaklı yapılardır. İşlevsel ayrışmanın olmadığı tek hacimden oluşan konuta, değişen yaşam koşullarıyla ...