Now showing items 1-20 of 59

 • Boğaziçi Yerleşmelerinden Emirgan’ın Tarihsel Gelişimi 

  Cebeci, Gonca (FSM Vakıf Üniversitesi, 2013)
  ‘Boğaziçi Yerleşmelerinden Emirgan Bölgesi’nin Tarihsel Gelişimi’ başlıklı çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışmanın giriş kısmında çalışmanın amacı, çalışmanın kapsamı ve çalışmanın yöntemi açıklanmıştır. ...
 • Gelenekten Değişime : Geç Dönem Osmanlı İstanbul’unda Okullu Mimarlar 

  Örnek, Zeynep (FSM Vakıf Üniversitesi, 2013)
  Her toplum, kendi kültürünü ve medeniyet algısını zaman ve mekân kavramları içerisinde ortaya koyabilmektedir. Ancak bir toplumun medeniyet algısı; yaşanılan toplumsal gelişmeler, yenilikler ve diğer toplumlarla kurulan ...
 • Bir büyük adam bir küçük mekan Yahya Kemal Müzesi tasarım önerisi 

  Dilaveroğlu, Büşra (FSM Vakıf Üniversitesi, 2013)
  Bu çalışma Yahya Kemal’in yaşamından, yazdıklarından ve hakkında yazılanlardan yola çıkarak bir mekânsal tahayyül ile müze mekânı tasarımı oluşturma denemesidir. Tek başına bir Yahya Kemal biyografisi, bir müzecilik tarihi ...
 • Haliç’ in Tarihi Peyzajı Işığında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesi İçin Bir Peyzaj Önerisi 

  Mete, Yüsra (FSM Vakıf Üniversitesi, 2013)
  Şehir dinamik yapısıyla zaman içinde artan bir hızla değişirken, çoğunlukla tahrip edilmiş tabiatın önemi kendini hissettirmektedir. Bugün gelinen noktada peyzaj tasarımı sadece estetik değerleriyle değil, fizyolojik, ...
 • İstanbul Tarihi Yarımada'da Seçilmiş Medrese Örneklerindeki Revakların Güncellenme Sorunu 

  Üveysuna, Derya (FSM Vakıf Üniversitesi, 2013)
  Bu çalışmada revak kavramının kısaca tarihsel süreci anlatılıp, Osmanlı dönemi medrese eğitim sistemi hakkında bilgi verilerek, Tarihi Yarımada’da tez çalışması kapsamında seçilen medrese yapılarındaki revaklı avluların ...
 • Yerinde ve Katılımcı Dönüşüm İçin Ada Bazlı Uygulamalar : Kağıthane Örneği 

  Kurt, Gülay (FSM Vakıf Üniversitesi, 2014)
  Kentler ilk ortaya çıktıklarından itibaren birçok sebeplerden dolayı büyük yıkımlara uğramış olup, yenilenme ya da dönüşüm sorunuyla karşı karşıya kalmışlardır. Kentsel alanların kalitesini yükseltmek, kentsel bağlantıları ...
 • Şehzade ve Süleymaniye Külliyeleri'nde Su Mimarisi 

  Aykutlu, Feyza (FSM Vakıf Üniversitesi, 2014)
  16.yy`da üç kıtaya hükmeden Osmanlı Devletinin başkenti İstanbul ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı ile dönemin kozmopolit bir şehri durumundadır. Şehzade ve Süleymaniye Külliyeleri devletin başı Kanuni Sultan Süleyman ...
 • Osmanlı/Türk evi mekan kurgusunu modern konut mimarisinde okumak : (Wright, Corbusier, Eldem ve Cansever’in konutları) 

  Burkut, Emine Banu (FSM Vakıf Üniversitesi, 2014)
  ‘‘Osmanlı/Türk Evi Mekân KurgusunuModern Konut MimarisindeOkumak (Wright, Corbusier, Eldem ve Cansever’in Konutları) isimli bu çalışma Osmanlı/Türk evi mekân kurgusunun incelenerek, kullanıcıların istek ve gereksinimleri ...
 • Mimarlıkta Sembolizm : Kutsal’ın Mimariyle Buluşması ve Kabe Örneği 

  Alodalı, Ayşe Nihal (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Bu çalışmanın konusu; „Mimarlık‟ta Sembolizm‟in, mevcut söylem ve yorumlar ekseninde, hermenötik bir yaklaşımla değerlendirilmesidir. Bu minvalde; sosyal ve kültürel hayat, sanat ve din gibi pek çok alanda karşılık bulan ...
 • Hürrem Çavuş Camii (Hırka-i Şerif) Restorasyon Projesi 

  Aluç, Enes (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Dünyaya nizam vermek ve gücünü dünyanın her karış toprağında hissettirmek isteyen medeniyetlerin temsilcisi olan devletler; izlerini yaptığı eserlerle de sabitlemek, söylemek ve kanıtlamak istemişlerdir. Medeniyetler; ...
 • Beylerbeyi Sarayı 21 Numaralı Odanın Mekan Analizi ve Restorasyonu 

  Gök, Merve (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Sarayların, her ülkenin mimarisinde, kültür ve değerlerinde özel bir yeri vardır. Hükümdarlar, padişahlar ve aristokratlar tarafından yaptırılan saraylar diğer yapılara nazaran daha görkemli olup, bunun yanı sıra, toplumların ...
 • İstanbul İli Üsküdar İlçesi Vaniköy Cami Restorasyon Projesi 

  Bütüner, Mustafa Mikdat (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Bu çalışma, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Kandilli Mahallesi, Vaniköy Semti’nde yer alan 17. Yy. Osmanlı Mimarisi örneklerinden Vani Mehmed Efendi Cami konu etmektedir. Amacı, yapının korunarak gelecek nesillere iletilebilmesi ...
 • Samsun Kurşunlu Camii Restorasyon Projesi 

  Ünlü, Melike (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Halen Samsun ili merkez İlkadım ilçesi 100.yıl Bulvarı üzerinde yer alan Kurşunlu Camii, Osmanlı mimarisinin 15.yüzyıldan itibaren hemen her döneminde inşa edilmiş olan kare planlı, merkezi kubbeli yapılardan biridir ...
 • Huber Köşkü Yerleşkesi Tarihi ve Mimarisi Hakkında : (Belgeler Üzerinden Bir Araştırma) 

  Tüfekçi, Dilek (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  19 Yy Avrupa ve Osmanlı Devleti için yeni yerler, yeni işler, yeni malzemelerin keşfedildiği ve modernizmin ilk temellerinin atıldığı dönemdir. Sanatı, toplum hayatını ve mimariyi etkileyen bu değişimlerin sonucunda çok ...
 • Türk Mimarisinde Cami İmajı Algısı : (Biçim-Form Üzerinden Bir Yaklaşım) 

  Sarıhan, Fatma Zehra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  "Türk Mimarisinde Cami İmajı Algısı Biçim- Form Üzerinden Bir Yaklaşım" İsimli bu çalışma geleneksel dini yapılar ve mimari mekân algısının birbiri ile etkileşimi sonucu bir arada incelenmesi ile oluşmuştur. Çalışma algıya ...
 • Ekolojik Sürdürülebilirlik Çerçevesinde Cendere Vadisi Dönüşümünün Mimarlık Bağlamında Değerlendirilmesi Silahtarağa-Kağıthane Merkez Mahallesi Aksı Örneği 

  Vural, Nur Hilal (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2016)
  Kültürel, Tarihsel ve Doğal özellikleri bakımından önemli bir dünya şehri olan İstanbul, kentsel anlamda geçmişten günümüze değişen dinamik bir yapıya sahiptir. Bu fiziksel ve işlevsel değişimler İstanbul’un merkezi ...
 • Boyabat Kaya Camii Restorasyon Projesi 

  Memiş, Emre (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
  Osmanlı sanatı, 18. yüzyılla birlikte Batılılaşma sürecine girmiş, mimari biçimlenişler bu değişimin etkisi altında kalmıştır. Boyabat Kaya Camii Osmanlı Geç Dönem Mimarisi karakterini oluşturan ögelerin kullanıldığı bir ...
 • Tahir Ağa Tekkesi Restorasyon Önerisi 

  Kökrek, Beyza (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
  Bu çalışmada, Fatih’te bulunan Nakşibendi tekkesi olarak kurulup bir dönem Uşşakiliğin Salahi kolunun asitanesi olarak devam eden ve tekrardan Naşkibendi tekkesi olarak kullanılan Tahir Ağa Tekkesi’nin restorasyon önerisi ...
 • İstanbul’da Konak Hayatı ve Konak Mimarisi (Samiha Ayverdi’nin İbrahim Efendi Konağı Kitabı Üzerinden Mimari Okumalar) 

  Serdaroğlu, Berfu (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
  Osmanlı İmparatorluğu’nun yaklaşık beş yüz yıllık süre zarfında; çeşitli mahallere yerleşmiş, yerleşirken doğayı tahrip etmemiş ve yüzyıllar boyunca Yahya Kemal’in düşüncesiyle büyük bir mahalle gibi bir arada yaşamış ...
 • Tarihi Yarımada Gelişim Süreci -1950 Sonrası İmar Faaliyetlerinin Kamu Yapıları Kapsamında İncelenmesi 

  Badur, Reşat (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
  ‘‘Tarihi Yarmada Gelişim Süreci-1950 Sonrası İmar Faaliyetlerinin Kamu Yapıları Kapsamında İncelenmesi’’ isimli bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tezin amacı ve kapsamı vurgulanmıştır. İkinci kısımda ...