Toplam kayıt 38, listelenen: 1-20

 • 16.-17. yüzyıl İstanbul Kadı Sicilleri’nde ev ve kentsel konumu 

  Yeşilkaya, Rukiye (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Konutlar, insanların içinde yaşadığı, uyuma, yeme, içme, dinlenme gibi eylemleri gerçekleştirdiği dış etkilere karşı korunaklı yapılardır. İşlevsel ayrışmanın olmadığı tek hacimden oluşan konuta, değişen yaşam koşullarıyla ...
 • Amerika Birleşik Devletleri’nde ahşap evin gelişimi ve prefabrik ahşap ev katalogları 

  Şişman, Muhammet Emin (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Bu tezde, Türkiye’de güçlü bir tarihsel arka planı olmasına rağmen günümüzde son derece düşük oranlarda inşa edilir hale gelen ahşap konut mimarisi literatürüne katkı sağlamak amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri’nde ...
 • Beylerbeyi Sarayı 21 Numaralı Odanın Mekan Analizi ve Restorasyonu 

  Gök, Merve (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Sarayların, her ülkenin mimarisinde, kültür ve değerlerinde özel bir yeri vardır. Hükümdarlar, padişahlar ve aristokratlar tarafından yaptırılan saraylar diğer yapılara nazaran daha görkemli olup, bunun yanı sıra, toplumların ...
 • Boğaziçi Yerleşmelerinden Emirgan’ın Tarihsel Gelişimi 

  Cebeci, Gonca (FSM Vakıf Üniversitesi, 2013)
  ‘Boğaziçi Yerleşmelerinden Emirgan Bölgesi’nin Tarihsel Gelişimi’ başlıklı çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışmanın giriş kısmında çalışmanın amacı, çalışmanın kapsamı ve çalışmanın yöntemi açıklanmıştır. ...
 • Boyabat Kaya Camii Restorasyon Projesi 

  Memiş, Emre (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
  Osmanlı sanatı, 18. yüzyılla birlikte Batılılaşma sürecine girmiş, mimari biçimlenişler bu değişimin etkisi altında kalmıştır. Boyabat Kaya Camii Osmanlı Geç Dönem Mimarisi karakterini oluşturan ögelerin kullanıldığı bir ...
 • Bir büyük adam bir küçük mekan Yahya Kemal Müzesi tasarım önerisi 

  Dilaveroğlu, Büşra (FSM Vakıf Üniversitesi, 2013)
  Bu çalışma Yahya Kemal’in yaşamından, yazdıklarından ve hakkında yazılanlardan yola çıkarak bir mekânsal tahayyül ile müze mekânı tasarımı oluşturma denemesidir. Tek başına bir Yahya Kemal biyografisi, bir müzecilik tarihi ...
 • Çok katlı konut binalarında kullanılan iklimsel konfor sistemleri, mimari ile olan ilişkisi ve uygulama örneklerinin incelenmesi 

  Kılıç, Mehmet Emre (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Bu tezin konusu; günümüz mimarisinde çok katlı konut binalarında kullanılan iklimlendirme sistemlerinin; mimari ile olan ilişkileri, mimari formasyona etkileri ve uygulama örneklerinin incelenmesi üzerinedir. Tez çalışması ...
 • Doğu Karadeniz yerel mimarisinin sürekliliği bağlamında Trabzon/Of/Ballıca mimari özellikleri ve yeni bir konut önerisi 

  Yaşar Bulut, Gülsüm (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışmada Doğu Karadeniz Bölgesi yerel mimari kültür birikimi genel hatlarıyla incelenmiş, bölgedeki güncel durum süreklilik kavramı bağlamında irdelenmiştir. Doğu Karadeniz kırsalında üretilen yeni konutla, yerel mimari ...
 • Dolmabahçe Sarayı’nın boulle tekniği mobilyaları ve koruma ilkeleri 

  Kundakçı, Hatice (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Mimarlık ile mobilya sanatı asırlardır birbirleriyle çok yakın ilişkide olmuştur. Eski eser ve çağdaş mobilyalar mimarlık ile bir bütün olarak değerlendirilir. Fransa’dan getirtilmiş mobilyaların Dolmabahçe Sarayı mekânlarına ...
 • Edirne Kent Merkezinin Dizimsel ve Öznel Okunabilirliği 

  Tütüncü, Dursun (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Türk - Osmanlı tarihinde büyük yeri olan Edirne, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle ön plana çıkan bir kenttir. Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış olması ve konumu gereği tarihte bir çok işgale konu olması nedeniyle ...
 • Edirne Selçuk Hatun Mescidi 2003 Restorasyonunun Değerlendirilmesi 

  Ceran, İrem (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Medeniyet ve dünyaya şekil verme tasavvuru olan devletler eserlerini ve ifade tarzlarını gittikleri her yerde ortaya koymayı arzulamışlardır. Medeniyetler; kendi anlayışı ve üslubuyla biriktirdiği bilgiler nihayetinde ...
 • Ekolojik Sürdürülebilirlik Çerçevesinde Cendere Vadisi Dönüşümünün Mimarlık Bağlamında Değerlendirilmesi Silahtarağa-Kağıthane Merkez Mahallesi Aksı Örneği 

  Vural, Nur Hilal (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2016)
  Kültürel, Tarihsel ve Doğal özellikleri bakımından önemli bir dünya şehri olan İstanbul, kentsel anlamda geçmişten günümüze değişen dinamik bir yapıya sahiptir. Bu fiziksel ve işlevsel değişimler İstanbul’un merkezi ...
 • Galata Şahsuvar Bey Camii restorasyon projesi önerisi 

  Bogenç, Salih Ceyhun (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışmada, İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Galata Semti, Bereketzade Mahallesi, Büyük Hendek Caddesi ve Lakerdacı Sokak’ın kesiştiği köşede 155 Ada, 55 Parsel’ de bulunan Şahsuvar Bey Camii incelenmiştir. Yapının günümüzdeki ...
 • Gelenekten Değişime : Geç Dönem Osmanlı İstanbul’unda Okullu Mimarlar 

  Örnek, Zeynep (FSM Vakıf Üniversitesi, 2013)
  Her toplum, kendi kültürünü ve medeniyet algısını zaman ve mekân kavramları içerisinde ortaya koyabilmektedir. Ancak bir toplumun medeniyet algısı; yaşanılan toplumsal gelişmeler, yenilikler ve diğer toplumlarla kurulan ...
 • Haliç’ in Tarihi Peyzajı Işığında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesi İçin Bir Peyzaj Önerisi 

  Mete, Yüsra (FSM Vakıf Üniversitesi, 2013)
  Şehir dinamik yapısıyla zaman içinde artan bir hızla değişirken, çoğunlukla tahrip edilmiş tabiatın önemi kendini hissettirmektedir. Bugün gelinen noktada peyzaj tasarımı sadece estetik değerleriyle değil, fizyolojik, ...
 • Hastanelerde Terapi Bahçelerinin İyi Olma Haline Etkilerinin Araştırılması 

  Yılmaz, Esin (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Kentsel ortamda yer alan yeşil alanların insan yaşamına sağladığı katkıların fiziksel, sosyal, psikolojik, ekolojik ve ekonomik, vb. gibi birçok yönden olduğu bilinmektedir. Sahip oldukları yeşil rengin yanı sıra canlı ve ...
 • Haydar Paşa Medresesi’nin restorasyonu ve yeniden kullanımı için bir öneri 

  Masrı, Ahmad (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Haydar Paşa Medresesi, Zeyrek'te, Cibali Mahallesi'nde, Haydar Caddesi ile Haydar Hamamı Sokağı'nın birleştiği köşede yer almaktadır. I.Süleyman dönemi vezirlerinden Hadım Haydar Paşa tarafından (1563-1564) tarihleri ...
 • Huber Köşkü Yerleşkesi Tarihi ve Mimarisi Hakkında : (Belgeler Üzerinden Bir Araştırma) 

  Tüfekçi, Dilek (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  19 Yy Avrupa ve Osmanlı Devleti için yeni yerler, yeni işler, yeni malzemelerin keşfedildiği ve modernizmin ilk temellerinin atıldığı dönemdir. Sanatı, toplum hayatını ve mimariyi etkileyen bu değişimlerin sonucunda çok ...
 • Hürrem Çavuş Camii (Hırka-i Şerif) Restorasyon Projesi 

  Aluç, Enes (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Dünyaya nizam vermek ve gücünü dünyanın her karış toprağında hissettirmek isteyen medeniyetlerin temsilcisi olan devletler; izlerini yaptığı eserlerle de sabitlemek, söylemek ve kanıtlamak istemişlerdir. Medeniyetler; ...
 • İstanbul İli Üsküdar İlçesi Vaniköy Cami Restorasyon Projesi 

  Bütüner, Mustafa Mikdat (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Bu çalışma, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Kandilli Mahallesi, Vaniköy Semti’nde yer alan 17. Yy. Osmanlı Mimarisi örneklerinden Vani Mehmed Efendi Cami konu etmektedir. Amacı, yapının korunarak gelecek nesillere iletilebilmesi ...