Now showing items 1-1 of 1

  • Mimarlıkta Sembolizm : Kutsal’ın Mimariyle Buluşması ve Kabe Örneği 

    Alodalı, Ayşe Nihal (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
    Bu çalışmanın konusu; „Mimarlık‟ta Sembolizm‟in, mevcut söylem ve yorumlar ekseninde, hermenötik bir yaklaşımla değerlendirilmesidir. Bu minvalde; sosyal ve kültürel hayat, sanat ve din gibi pek çok alanda karşılık bulan ...