Now showing items 1-3 of 3

 • Anıt eserlerin restorasyon proje ve uygulamalarında karşılaşılan sorunlar 

  Uçarkuş, Özlem (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Zengin bir tarihi mirasa sahip olan Türkiye, uzun yıllar boyunca üretilen taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının çarpıcı örneklerinin görülebileceği önemli ülkeler arasındadır. Topraklarımız farklı medeniyetlere ev ...
 • Mimarlıkta Sembolizm : Kutsal’ın Mimariyle Buluşması ve Kabe Örneği 

  Alodalı, Ayşe Nihal (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Bu çalışmanın konusu; „Mimarlık‟ta Sembolizm‟in, mevcut söylem ve yorumlar ekseninde, hermenötik bir yaklaşımla değerlendirilmesidir. Bu minvalde; sosyal ve kültürel hayat, sanat ve din gibi pek çok alanda karşılık bulan ...
 • Şehzade ve Süleymaniye Külliyeleri'nde Su Mimarisi 

  Aykutlu, Feyza (FSM Vakıf Üniversitesi, 2014)
  16.yy`da üç kıtaya hükmeden Osmanlı Devletinin başkenti İstanbul ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı ile dönemin kozmopolit bir şehri durumundadır. Şehzade ve Süleymaniye Külliyeleri devletin başı Kanuni Sultan Süleyman ...