Now showing items 1-18 of 18

 • Boyabat ve geleneksel ev mimarisi- çay mahallesi örneği 

  Kirenci Eruzun, Zeyneb Ayla (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Tez kapsamında; Boyabat kentsel sit alanlarının mevcut durumları değerlendirilmiş, yapılan çalışmalar incelenmiş, çalışma alanı olarak seçilmiş olan Çay Mahallesi ve yakın çevresinin günümüzdeki durumları; fotoğraflar, ...
 • Endüstri yapılarının dönüşümü üzerine değerlendirmeler “Antalya Pamuklu Dokuma Fabrikası” 

  Akış, Ceylan (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Fiziksel olarak var olan fakat işlevsel olarak günümüzde kullanılmayan endüstri yapılarının tarihsel ve mimari değerlerinin geleceğe aktarılması için, yeniden işlevlendirilmeleri günümüzde koruma ve mimarlık dünyasının ...
 • Eyüp,Saçlı Abdülkadir Camii-Hoca Sadeddin Efendi darülkurrası koruma projesi 

  Bengül, Beyza (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Çalışmanın konusu İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Merkez Mahallesi’nde bulunan 16.yy. Osmanlı Mimarisi örneklerinden olan Saçlı Abdülkadir Camii-Hoca Sadeddin Efendi Darülkurrası‘dır. Yapı bütünü haziresi ile birlikte; ...
 • Eyüp-Nişancı mahallesi yenileme alanı ve çevresi kentsel sit alanı koruma önerisi 

  Keskin, Tuğba (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-05)
  Eyüp Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan Nişancı Mahallesi ile Yenileme Alanlarına yönelik yapılan çalışma ile kültürel mirasımızın korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması adına bir nebze de olsa katkıda bulunulmak ...
 • Genetik algoritma ile merkezi sınavlarda tek ve çok boyutlu yakınlığa göre en iyi oturum planının oluşturulması 

  Ağalday, Muhammed Fatih (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-06)
  Aynı okuldan, aynı sınıftan veya aynı mahalleden öğrencilerin yapılan oturma düzenlerinde yan yana veya arka arkaya gelmesi istenmeyen yardımlaşmalara ve kopya çekilmesine sebep olabilmektedir. Öğrencilerin sınıf ve ...
 • İstanbul Hasköy Abudara (Parmakkapı) Sinagogu restorasyonu 

  Kına, Muhammed Cihad (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  İstanbul Beyoğlu ilçesi içerisinde kalan Hasköy semti uzun yıllar boyunca Yahudi cematine ev sahipliği yapmıştır. Yahudi toplumu tarih içerisinde bir çok defa göç etmiş ve bu göçler esnasında İstanbul’a da farklı yerlerden ...
 • İstanbul'da 16-18. yy.'lara ait medreselerdeki işlev değişikliklerinin koruma amaçlı değerlendirilmesi 

  Öztürk, Engin (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışmadaki amaç, İstanbul’da bulunan 16-18'inci yüzyıllara ait olan klasik dönem ve sonrasındaki medreselerin günümüzdeki kullanım amaçları, koruma sorunları ve kullanım amaçlarının koruma ilkelerine uygun olup olmadığını ...
 • Kayseri'deki Molu Rum Okulu'nun restorasyonu ve yeniden kullanımi için bir öneri 

  Alikişioğlu, Mehmet İsmail (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Anadolu'da bir köy okulu olmasına rağmen, 19. yy. neoklasik üslup mimarisini yansıtan Molu Rum Okulu, Kayseri yöresinin doğal yapı malzemesi olan taşın, bezemeli olarak işlenip yapılara görsel olarak zenginlik kattığını ...
 • Kenar bilişim için siber saldırıları tespit ve önleme yöntemleri 

  Güven, Ebu Yusuf (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Intelligent systems change familiar objects as well as rapidly change common technologies. Internet of Things is spreading digital objects and introducing new products and services in every area. The data generated by ...
 • Mimarlıkta mahremiyet kavramının kültürlerarası karşılaştırmalı değerlendirilmesi 

  Mahmoud Daher, Ahmed Mohamed Elmotawakel (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  İç mekan tasarım sürecine yönelik mimari kavramlar, farklı kültürlerden kullanıcı tercihlerinin gereksinimlerini entegre ederek tasarım sürecini zenginleştirmekte ve optimum tasarım seviyesine çıkarmaktadır. Bu bağlamda, ...
 • Sultanahmet arkeolojik parkı kapsamında bulunan 58 ada1-2 parselin mevcut durumu ve koruma mevzuatı açısından değerlendirilmesi 

  Çakmak, Ahmet (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  İstanbul'un, Neolitik Çağ’a (MÖ 6500'ler) kadar uzanan bir yerleşim yeri olduğu, başta Marmaray Yenikapı Kazıları olmak üzere, Beşiktaş Metro Kazısı gibi yeni araştırmalarla gün yüzüne çıkmaktadır. Dünyanın hiçbir yerinde ...
 • Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Katolik Kilisesi, restorasyon projesi 

  Kasap, Serdar (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Tez çalışması kapsamında İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 23 pafta, 44 ada, 66 parselde yer alan Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi incelenmiştir. Katolik Kilisesi’ne bağlı yapı, Beşiktaş semtinin dinî ve ...
 • Sürdürülebilir mimarlıkta yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, kamu binalarında uygulama yöntemleri ve örneklerinin incelenmesi 

  Tekbıyık, Gökhan (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Enerji kaynaklarının günümüz çağında artık tükenmeye başladığı dönemleri geçirmekteyiz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha çok kullanmaya başladığımız dönemlere geçerek; Güneş, rüzgâr, dalga, toprak gibi yenilenebilir ...
 • Topkapı Sarayı'nın ikinci avlusunun dönüşümü ve kayıp mekanları 

  Sağdıç, Elif (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  İstanbul’un fethinden sonra Osmanlı sultanları Eski Saray’da ikamet etmişlerdir. Yeni Saray (Topkapı Sarayı)’ın inşasıyla birlikte yaklaşık dört yüzyıl konut ve devletin yönetim merkezi olarak kullanılmıştır. Topkapı ...
 • Tunus'ta bir Osmanlı yapısı Sidi İbrahim Siyahi Zaviyesi 

  Skander, May (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Tunus şehri, köklü tarihiyle gerçek bir kültür ve mimari mozaiğe sahiptir. Halk arasında “Medina” olarak tabir edilen şehirde, sokaklar, konutlar ve pazarlar sayesinde, zengin bir tarihi miras ve mimari tabakalaşma ...
 • Turgut Cansever Düşüncesinde Yapı-yapım Kavramları ve Türk Tarih Kurumu Binası’nda Mimari Detay 

  Akdoğmuş, Sedat (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi,Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmanın amacı, Turgut Cansever’in mimariye dair düşüncelerini Türk Tarih Kurumu(TTK) Binası’nın inşa süreci ve yapı detayları üzerinden incelemektir. Bu doğrultuda, Cansever’in söyleminde yapılarını açıklamaya ...
 • Üsküdar Hafız Ali Paşa sokağı 78 parselde yer alan konağın koruma projesi 

  IŞILDAR, Mehmet Esad (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Tarih boyunca önemli ulaşım ve konaklama merkezi olan Üsküdar, 1453’te İstanbul’un fethi ile hızla gelişme göstermiş, gerek anıtsal gerekse sivil mimari eserlerle yüzyıllar boyunca kentin önemli yerleşim yerlerinden biri ...
 • Yıldız Parkı has ağıllar kısmı peyzaj restorasyonunun irdelenmesi 

  Zontur, Birşen (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Meydanlar, parklar, bahçeler, korular, çocuk oyun alanları, yaya yolları, çeşmeler ve kentsel donatı elemanları kentlerin ayrılmaz parçalarıdır. Tarihî yapılar arasındaki açık ve yeşil alanlar; kentlerin doluluk ve boşluk ...