Now showing items 1-1 of 1

  • Veri madenciliği teknikleriyle Türkçe web sayfalarının kategorize edilmesi 

    Hüsem, Seçil Şekerci (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
    Veri madenciliği, insanın işleyebileceğinden çok miktarda veri üzerinde çalışabilen, bu verileri anlamlandırmak, örtük bağlantıları ortaya çıkarmak amacıyla uygulanan yöntemler bütünüdür. Örneğin, herhangi bir web sayfasının ...