Now showing items 1-1 of 1

  • Üsküdar Hafız Ali Paşa sokağı 78 parselde yer alan konağın koruma projesi 

    IŞILDAR, Mehmet Esad (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
    Tarih boyunca önemli ulaşım ve konaklama merkezi olan Üsküdar, 1453’te İstanbul’un fethi ile hızla gelişme göstermiş, gerek anıtsal gerekse sivil mimari eserlerle yüzyıllar boyunca kentin önemli yerleşim yerlerinden biri ...