Now showing items 1-1 of 1

  • Boyabat ve geleneksel ev mimarisi- çay mahallesi örneği 

    Kirenci Eruzun, Zeyneb Ayla (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
    Tez kapsamında; Boyabat kentsel sit alanlarının mevcut durumları değerlendirilmiş, yapılan çalışmalar incelenmiş, çalışma alanı olarak seçilmiş olan Çay Mahallesi ve yakın çevresinin günümüzdeki durumları; fotoğraflar, ...