Now showing items 1-1 of 1

  • Dolmabahçe Sarayı’nın boulle tekniği mobilyaları ve koruma ilkeleri 

    Kundakçı, Hatice (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
    Mimarlık ile mobilya sanatı asırlardır birbirleriyle çok yakın ilişkide olmuştur. Eski eser ve çağdaş mobilyalar mimarlık ile bir bütün olarak değerlendirilir. Fransa’dan getirtilmiş mobilyaların Dolmabahçe Sarayı mekânlarına ...