Now showing items 1-2 of 2

  • Anıt eserlerin restorasyon proje ve uygulamalarında karşılaşılan sorunlar 

    Uçarkuş, Özlem (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
    Zengin bir tarihi mirasa sahip olan Türkiye, uzun yıllar boyunca üretilen taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının çarpıcı örneklerinin görülebileceği önemli ülkeler arasındadır. Topraklarımız farklı medeniyetlere ev ...
  • Şehzade ve Süleymaniye Külliyeleri'nde Su Mimarisi 

    Aykutlu, Feyza (FSM Vakıf Üniversitesi, 2014)
    16.yy`da üç kıtaya hükmeden Osmanlı Devletinin başkenti İstanbul ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı ile dönemin kozmopolit bir şehri durumundadır. Şehzade ve Süleymaniye Külliyeleri devletin başı Kanuni Sultan Süleyman ...