Now showing items 1-1 of 1

  • Türk Mimarisinde Cami İmajı Algısı : (Biçim-Form Üzerinden Bir Yaklaşım) 

    Sarıhan, Fatma Zehra (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
    "Türk Mimarisinde Cami İmajı Algısı Biçim- Form Üzerinden Bir Yaklaşım" İsimli bu çalışma geleneksel dini yapılar ve mimari mekân algısının birbiri ile etkileşimi sonucu bir arada incelenmesi ile oluşmuştur. Çalışma algıya ...