Now showing items 1-20 of 58

 • 16.-17. yüzyıl İstanbul Kadı Sicilleri’nde ev ve kentsel konumu 

  Yeşilkaya, Rukiye (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Konutlar, insanların içinde yaşadığı, uyuma, yeme, içme, dinlenme gibi eylemleri gerçekleştirdiği dış etkilere karşı korunaklı yapılardır. İşlevsel ayrışmanın olmadığı tek hacimden oluşan konuta, değişen yaşam koşullarıyla ...
 • Amerika Birleşik Devletleri’nde ahşap evin gelişimi ve prefabrik ahşap ev katalogları 

  Şişman, Muhammet Emin (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Bu tezde, Türkiye’de güçlü bir tarihsel arka planı olmasına rağmen günümüzde son derece düşük oranlarda inşa edilir hale gelen ahşap konut mimarisi literatürüne katkı sağlamak amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri’nde ...
 • Anıt eserlerin restorasyon proje ve uygulamalarında karşılaşılan sorunlar 

  Uçarkuş, Özlem (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Zengin bir tarihi mirasa sahip olan Türkiye, uzun yıllar boyunca üretilen taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının çarpıcı örneklerinin görülebileceği önemli ülkeler arasındadır. Topraklarımız farklı medeniyetlere ev ...
 • Beylerbeyi Sarayı 21 Numaralı Odanın Mekan Analizi ve Restorasyonu 

  Gök, Merve (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Sarayların, her ülkenin mimarisinde, kültür ve değerlerinde özel bir yeri vardır. Hükümdarlar, padişahlar ve aristokratlar tarafından yaptırılan saraylar diğer yapılara nazaran daha görkemli olup, bunun yanı sıra, toplumların ...
 • Boğaziçi Yerleşmelerinden Emirgan’ın Tarihsel Gelişimi 

  Cebeci, Gonca (FSM Vakıf Üniversitesi, 2013)
  ‘Boğaziçi Yerleşmelerinden Emirgan Bölgesi’nin Tarihsel Gelişimi’ başlıklı çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışmanın giriş kısmında çalışmanın amacı, çalışmanın kapsamı ve çalışmanın yöntemi açıklanmıştır. ...
 • Boyabat Kaya Camii Restorasyon Projesi 

  Memiş, Emre (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
  Osmanlı sanatı, 18. yüzyılla birlikte Batılılaşma sürecine girmiş, mimari biçimlenişler bu değişimin etkisi altında kalmıştır. Boyabat Kaya Camii Osmanlı Geç Dönem Mimarisi karakterini oluşturan ögelerin kullanıldığı bir ...
 • Boyabat ve geleneksel ev mimarisi- çay mahallesi örneği 

  Kirenci Eruzun, Zeyneb Ayla (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Tez kapsamında; Boyabat kentsel sit alanlarının mevcut durumları değerlendirilmiş, yapılan çalışmalar incelenmiş, çalışma alanı olarak seçilmiş olan Çay Mahallesi ve yakın çevresinin günümüzdeki durumları; fotoğraflar, ...
 • Bir büyük adam bir küçük mekan Yahya Kemal Müzesi tasarım önerisi 

  Dilaveroğlu, Büşra (FSM Vakıf Üniversitesi, 2013)
  Bu çalışma Yahya Kemal’in yaşamından, yazdıklarından ve hakkında yazılanlardan yola çıkarak bir mekânsal tahayyül ile müze mekânı tasarımı oluşturma denemesidir. Tek başına bir Yahya Kemal biyografisi, bir müzecilik tarihi ...
 • Çok katlı konut binalarında kullanılan iklimsel konfor sistemleri, mimari ile olan ilişkisi ve uygulama örneklerinin incelenmesi 

  Kılıç, Mehmet Emre (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Bu tezin konusu; günümüz mimarisinde çok katlı konut binalarında kullanılan iklimlendirme sistemlerinin; mimari ile olan ilişkileri, mimari formasyona etkileri ve uygulama örneklerinin incelenmesi üzerinedir. Tez çalışması ...
 • Doğu Karadeniz yerel mimarisinin sürekliliği bağlamında Trabzon/Of/Ballıca mimari özellikleri ve yeni bir konut önerisi 

  Yaşar Bulut, Gülsüm (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışmada Doğu Karadeniz Bölgesi yerel mimari kültür birikimi genel hatlarıyla incelenmiş, bölgedeki güncel durum süreklilik kavramı bağlamında irdelenmiştir. Doğu Karadeniz kırsalında üretilen yeni konutla, yerel mimari ...
 • Dolmabahçe Sarayı’nın boulle tekniği mobilyaları ve koruma ilkeleri 

  Kundakçı, Hatice (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Mimarlık ile mobilya sanatı asırlardır birbirleriyle çok yakın ilişkide olmuştur. Eski eser ve çağdaş mobilyalar mimarlık ile bir bütün olarak değerlendirilir. Fransa’dan getirtilmiş mobilyaların Dolmabahçe Sarayı mekânlarına ...
 • Edirne Kent Merkezinin Dizimsel ve Öznel Okunabilirliği 

  Tütüncü, Dursun (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Türk - Osmanlı tarihinde büyük yeri olan Edirne, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle ön plana çıkan bir kenttir. Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış olması ve konumu gereği tarihte bir çok işgale konu olması nedeniyle ...
 • Edirne Selçuk Hatun Mescidi 2003 Restorasyonunun Değerlendirilmesi 

  Ceran, İrem (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Medeniyet ve dünyaya şekil verme tasavvuru olan devletler eserlerini ve ifade tarzlarını gittikleri her yerde ortaya koymayı arzulamışlardır. Medeniyetler; kendi anlayışı ve üslubuyla biriktirdiği bilgiler nihayetinde ...
 • Ekolojik Sürdürülebilirlik Çerçevesinde Cendere Vadisi Dönüşümünün Mimarlık Bağlamında Değerlendirilmesi Silahtarağa-Kağıthane Merkez Mahallesi Aksı Örneği 

  Vural, Nur Hilal (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2016)
  Kültürel, Tarihsel ve Doğal özellikleri bakımından önemli bir dünya şehri olan İstanbul, kentsel anlamda geçmişten günümüze değişen dinamik bir yapıya sahiptir. Bu fiziksel ve işlevsel değişimler İstanbul’un merkezi ...
 • Endüstri yapılarının dönüşümü üzerine değerlendirmeler “Antalya Pamuklu Dokuma Fabrikası” 

  Akış, Ceylan (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Fiziksel olarak var olan fakat işlevsel olarak günümüzde kullanılmayan endüstri yapılarının tarihsel ve mimari değerlerinin geleceğe aktarılması için, yeniden işlevlendirilmeleri günümüzde koruma ve mimarlık dünyasının ...
 • Eyüp,Saçlı Abdülkadir Camii-Hoca Sadeddin Efendi darülkurrası koruma projesi 

  Bengül, Beyza (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Çalışmanın konusu İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Merkez Mahallesi’nde bulunan 16.yy. Osmanlı Mimarisi örneklerinden olan Saçlı Abdülkadir Camii-Hoca Sadeddin Efendi Darülkurrası‘dır. Yapı bütünü haziresi ile birlikte; ...
 • Eyüp-Nişancı mahallesi yenileme alanı ve çevresi kentsel sit alanı koruma önerisi 

  Keskin, Tuğba (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-05)
  Eyüp Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan Nişancı Mahallesi ile Yenileme Alanlarına yönelik yapılan çalışma ile kültürel mirasımızın korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması adına bir nebze de olsa katkıda bulunulmak ...
 • Galata Şahsuvar Bey Camii restorasyon projesi önerisi 

  Bogenç, Salih Ceyhun (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışmada, İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Galata Semti, Bereketzade Mahallesi, Büyük Hendek Caddesi ve Lakerdacı Sokak’ın kesiştiği köşede 155 Ada, 55 Parsel’ de bulunan Şahsuvar Bey Camii incelenmiştir. Yapının günümüzdeki ...
 • Gelenekten Değişime : Geç Dönem Osmanlı İstanbul’unda Okullu Mimarlar 

  Örnek, Zeynep (FSM Vakıf Üniversitesi, 2013)
  Her toplum, kendi kültürünü ve medeniyet algısını zaman ve mekân kavramları içerisinde ortaya koyabilmektedir. Ancak bir toplumun medeniyet algısı; yaşanılan toplumsal gelişmeler, yenilikler ve diğer toplumlarla kurulan ...
 • Genetik algoritma ile merkezi sınavlarda tek ve çok boyutlu yakınlığa göre en iyi oturum planının oluşturulması 

  Ağalday, Muhammed Fatih (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-06)
  Aynı okuldan, aynı sınıftan veya aynı mahalleden öğrencilerin yapılan oturma düzenlerinde yan yana veya arka arkaya gelmesi istenmeyen yardımlaşmalara ve kopya çekilmesine sebep olabilmektedir. Öğrencilerin sınıf ve ...