Now showing items 1-1 of 1

    • Muhibbî Dîvânı (İnceleme-Tenkitli Metin) 

      Beşenk, Gamze (FSM Vakıf Üniversitesi, 2016)
      İslam medeniyeti dairesine girdiğimizden bu yana kadîm geleneğimizin kollarından birisini de aruzla yazılan eserlerimiz oluşturmuştur. Önceleri Arap ve Fars edebiyatı örnek alınarak oluşturulan eserler, edipler tarafından ...