Now showing items 1-1 of 1

  • 16. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Şeyh Yahya Efendi Tekkesi 

    Akdeniz, M. Gül; Erdoğan, Hande (FSM Vakıf Üniversitesi, 2016)
    Tasavvuf düşüncesi ile birlikte gelişen tarikatlara zamanla duyulan ihtiyaç sonucu tekkeler (tarikat yapıları) ortaya çıkmıştır. Özellikle Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde toplumun çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ...