Now showing items 1-1 of 1

  • Kadın Bedeninin Değişen Toplum Düzenlerinde Mimari Tasarıma Yansıması 

    Akyol, Özlem; Polatoğlu, Çiğdem (FSM Vakıf Üniversitesi, 2017-12)
    Beden ve cinsiyetçi imgeler tarihsel süreç içerisinde toplumsal cinsiyet kavramlarına bağlı olarak mimari yapılarda farklı biçimlerde kullanılmıştır. Kadın ve erkeğin toplumsal rolüne bağlı olarak anaerkil, ataerkil ...