Toplam kayıt 2569, listelenen: 1-20

 • Aleksitimi, duygusal denge ve depresyonun kırılganlığa etkisinin incelenmesi 

  Yeşilkanat, Gülru (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu araştırmada; aleksitimi, duygusal denge ve depresyonun, kırılganlığa etkisinin ve bu değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın diğer bir amacı ise alanyazında kırılganlığı etkilediği ...
 • Kayseri-Germir mahallesi kentsel sit alanının korunması için tespitler ve öneriler 

  Kara, Sümeyye (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışma kapsamında, Melikgazi İlçesi, Germir Mahallesi, Doğal ve Kentsel Sit alanı, birçok yönden incelenmiş, alanın durumu belgelenip irdelenerek, koruma sorunları saptanmış ve Germir Mahallesi'nin potansiyelini açığa ...
 • Çok katlı konut binalarında kullanılan iklimsel konfor sistemleri, mimari ile olan ilişkisi ve uygulama örneklerinin incelenmesi 

  Kılıç, Mehmet Emre (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Bu tezin konusu; günümüz mimarisinde çok katlı konut binalarında kullanılan iklimlendirme sistemlerinin; mimari ile olan ilişkileri, mimari formasyona etkileri ve uygulama örneklerinin incelenmesi üzerinedir. Tez çalışması ...
 • TSMK, A.3593 no’lu Surnâme-i Vehbî’den seçilmiş minyatürlerin kompozisyon ve renk açısından incelenmesi 

  Doğanay, Selin (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2017)
  18. Yüzyıl, Osmanlı Devleti’nin özellikle sanat alanında batıya açıldığı bir dönem olmuş ve beraberinde yenilenme çabaları hız kazanmıştır. Bu dönemin sultanı olan III. Ahmed ise sanata olan ilgisiyle adından söz ...
 • Fatih: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni, 17 

  Öz, İsmail (FSM Vakıf Üniversitesi, 2017)
  Fatih Bülten’in on yedinci, 2017 yılının son sayısıyla huzurlarınızdayız. 2017 yılı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) için başarı ve ödüllerin bol olduğu bir yıl oldu. Akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizden art ...
 • Bir çocuk yetiştirebilmek, birkaç doktoraya bedeldir. 

  Arslan, Ahmet Turan (İlim Kültür ve Rahmet (İKRA) Derneği, 2017)
  Dergimizin bu sayısında çok önemli bir konuyu, ülkemizin de temel meselelerinden biri olan eğitim konusunu ele aldık.Konuyla ilgili söyleşimizi ise yarım asrı aşkın bir süredir eğitimin içinde olan, bu işe gönül vermiş, ...
 • Haliç’te büyük bilgi şöleni: 2. Uluslararası osmanlı coğrafyası arşiv kongresi’nin ardından 

  Kurt, Yılmaz (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  İstanbul, 20-24 Kasım tarihleri arasında tarihî bir gün daha yaşadı: Altınboynuz’un incisi Haliç Kongre Merkezi’nde “2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi” başarı ile tamamlandı. 2012 yılında İstanbul’da ...
 • Cihât mevzuat 

  Ayar, Talip (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  “Cihet” kelimesi vakıf ıstılahında; “görev, vazife” anlamlarına gelmektedir. Osmanlı vakıf müessesesinde yürütülen hizmetler için verilen görevler bu kelimeyle ifade edilmiştir. Çoğulu “cihât”tır. Tespitlerimize göre ...
 • Alaca minare mescidi yapısal performansının incelenmesi 

  Şeker Şenol, Burçin (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  Tarihi dönemler içerisinde Merzifon ve yöresi önemli yerleşim alanları olarak dikkat çekmektedir. Bu bölgede yerleşimin artması ile birlikte, şehircilik hareketlerinde hızlanma görülmüş ve farklı medeniyetler tarafından ...
 • 18. yüzyılda hayırsever bir osmanlı veziri: Hâfız Mustafa Paşa’nın elazığ ve malatya vakıfları 

  Alanoğlu, Murat (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  XVIII. yüzyıl ortasından itibaren Çavuşbaşı, Kapıcıbaşı ve Keban-Ergani Maden Eminliği yanında Erzurum, Şam, Diyarbekir ve Bağdat valiliği görevlerinde bulunan Hâfız Mustafa Paşa, elde ettiği siyasi konum ve ekonomik ...
 • Fatih: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni, 16 

  Öz, İsmail (FSM Vakıf Üniversitesi, 2017)
  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nitelikli eğitim ve değer verme anlayışıyla 7 yıldır eğitim öğretim hizmetini sürdürüyor. Eğitim faaliyetlerinin yanında üniversite yayınları tarafından basılan kitaplar ve dergilerle ...
 • Çemişgezek Süleymâniye Camii Vakfı 

  Uzun, Celalettin (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  Şehirlerin teşekkülü ve inkişâfında vakıfların önemi büyüktür. Osmanlı şehirleri bir vakıf eseri olan camilerin etrafında oluşmaktaydı. Şehir yapısının en temel birimi olan mahalleler de yine bu yapıların etrafında ortaya ...
 • Sıbyan mekteplerinin mimarisi: Abdullah Paşa sıbyan mektebi örneği 

  Dikmen, Çiğdem Belgin; Toruk, Ferruh (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  Osmanlı Devleti’nin Selçuklular ile diğer İslam ülkelerinden devraldığı, başlangıçta sadece erkek çocuklara dini eğitim ve Kuran öğretmeyi hedefleyen sıbyan mektepleri günümüzdeki ilköğretime karşılık gelen eğitim ...
 • Niksar kazası Sinan bey vakıfları 

  Açıkel, Ali (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  XII. asırdan itibaren Danişmendli, daha sonra Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Niksar kazasında cami, mescid, medrese, imaret, zaviye, han, hamam ve türbe gibi çok sayıda dinî, sosyal, ekonomik ve kültü- rel eserler ...
 • Edebiyatta mekan olarak Boğaziçi: Boğaziçi medeniyeti, semtleri ve yalıları 

  Burkut, Emine Banu (Marmara Belediyeler Birliği, 2017)
  Boğaziçi Dünyada en eski, köklü ve zengin bir tarihe sahip olan şehirlerden biri İstanbul’dur. Tarih boyunca birçok millet İstanbul’a hâkim olmak istemiştir. İstanbul’u birçok devletin gözde mekânı kılan, tarihi ve ...
 • İbrahim Hakkı Konyalı’nın Kayıp Arşivinden İstanbul’da Mimar Sinan Eserleri 

  Kurtoğlu, Mehmet (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  Henüz şehir tarihçiliğinin yaygın olmadığı geçen yüzyılın başlarında İbrahim Hakkı Konyalı, alanda yapmış olduğu çalışmalar, kırkı büyük olmak üzere yüze yakın telifi ve arkasında bıraktığı yirmi altı bin kitap, belge ...
 • Kitâbiyât 

  Günaydın, Yusuf Turan (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  Kitabiyat bölümünde öncelikle Mustafa Öksüz, Hasan Hüseyin Güneş’in Kudüs Megaribe Mahallesi adlı çalışmasını tanıtmaktadır. Y. Turan Günaydın, Mustafa Coşkun’a ait Turgutoğulları: Orta Anadolu’nun Türkmen Beyliği konulu ...
 • Kitâbiyât 

  Öksüz, Mustafa (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  Kitabiyat bölümünde öncelikle Mustafa Öksüz, Hasan Hüseyin Güneş’in Kudüs Megaribe Mahallesi adlı çalışmasını tanıtmaktadır. Y. Turan Günaydın, Mustafa Coşkun’a ait Turgutoğulları: Orta Anadolu’nun Türkmen Beyliği konulu ...
 • Tarihçe-i Harem-i Şerîf-i Kudsî 

  Çam, Mevlüt (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  2017 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından “Vakıf Medeniyeti/Kudüs” yılı ilan edildi. Bu doğrultuda, Mayıs ayındaki vakıflar haftası belirtilen konu çerçevesinde sempozyum, sergi ve diğer etkinliklerle kutlandı. Bu ...
 • Osmanlı’da icâreteyn uygulaması hakkında yeni değerlendirmeler 

  Pantık, Ramazan (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2017-12)
  Osmanlı vakıf kurumlarıyla ilgili yaygın olarak paylaşılan eleştirilerden biri vakıf kurumlarının hukuksal ve idarî yapısındaki katılık nedeniyle kentsel gelirlerini oluşturan kira gelirlerinin artan fiyat hareketlerine adapte ...