Now showing items 1-8

Change of language (1)
Dilde değişme (1)
Evliya Çelebi (1)
Phonetic changes (1)
Ses değişmeleri (1)
Seyahatname (1)
Turkish Language and Literature (1)
Türk Dili ve Edebiyatı (1)