Görüntülemeler
Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler I: İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler1990
Vekaletsiz İş Görmede İş Görenin Hukuki Durumu1452
Tezhip Sanatında Türkmen Dönemi1334
Yapıları ve kullanılışları bakımından Arapça ve Farsça tamlamalar1254
Kültürel Mirası Korumada Katılımcılık1011
Türk Çini Sanatında Saz Yolu Ekolü980
Kemal Eraslan, Mevlana Sekkaki Divanı915
Osmanlıdan Günümüze Vakıflar762
Üretim Süreçlerinde Devrim ve Endüstri 4.0751
16. yüzyılda Halep’te Bir Osmanlı Vakfı: Hüsreviye Külliyesi727