Görüntülemeler
Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler I: İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler2186
Vekaletsiz İş Görmede İş Görenin Hukuki Durumu1570
Tezhip Sanatında Türkmen Dönemi1367
Yapıları ve kullanılışları bakımından Arapça ve Farsça tamlamalar1304
Kültürel Mirası Korumada Katılımcılık1111
Türk Çini Sanatında Saz Yolu Ekolü1083
Kemal Eraslan, Mevlana Sekkaki Divanı1004
Üretim Süreçlerinde Devrim ve Endüstri 4.0980
Osmanlıdan Günümüze Vakıflar903
16. yüzyılda Halep’te Bir Osmanlı Vakfı: Hüsreviye Külliyesi774