Views
Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler I: İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler3775
Osmanlıdan Günümüze Vakıflar2942
Türk Çini Sanatında Saz Yolu Ekolü2455
Yapıları ve kullanılışları bakımından Arapça ve Farsça tamlamalar2100
Vekaletsiz İş Görmede İş Görenin Hukuki Durumu2012
Kültürel Mirası Korumada Katılımcılık1893
Kemal Eraslan, Mevlana Sekkaki Divanı1740
Üretim Süreçlerinde Devrim ve Endüstri 4.01723
Çocukluk çağı travmatik yaşantılarının psikolojik sağlamlık ve depresyon belirtileri üzerine etkisi1679
Tezhip Sanatında Türkmen Dönemi1659