Görüntülemeler
Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler I: İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler1793
Vekaletsiz İş Görmede İş Görenin Hukuki Durumu1338
Tezhip Sanatında Türkmen Dönemi1247
Yapıları ve kullanılışları bakımından Arapça ve Farsça tamlamalar1205
Kültürel Mirası Korumada Katılımcılık874
Türk Çini Sanatında Saz Yolu Ekolü810
Kemal Eraslan, Mevlana Sekkaki Divanı778
Türk Kültür Sistemi İçinde Vakfın Yeri695
Osmanlıdan Günümüze Vakıflar690
16. yüzyılda Halep’te Bir Osmanlı Vakfı: Hüsreviye Külliyesi674