Views
Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler I: İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler2725
Vekaletsiz İş Görmede İş Görenin Hukuki Durumu1747
Osmanlıdan Günümüze Vakıflar1657
Tezhip Sanatında Türkmen Dönemi1465
Türk Çini Sanatında Saz Yolu Ekolü1433
Yapıları ve kullanılışları bakımından Arapça ve Farsça tamlamalar1423
Kültürel Mirası Korumada Katılımcılık1401
Üretim Süreçlerinde Devrim ve Endüstri 4.01245
Kemal Eraslan, Mevlana Sekkaki Divanı1177
16. yüzyılda Halep’te Bir Osmanlı Vakfı: Hüsreviye Külliyesi972