Görüntülemeler
Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler I: İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler1857
Vekaletsiz İş Görmede İş Görenin Hukuki Durumu1377
Tezhip Sanatında Türkmen Dönemi1260
Yapıları ve kullanılışları bakımından Arapça ve Farsça tamlamalar1223
Kültürel Mirası Korumada Katılımcılık913
Türk Çini Sanatında Saz Yolu Ekolü847
Kemal Eraslan, Mevlana Sekkaki Divanı795
Osmanlıdan Günümüze Vakıflar711
Türk Kültür Sistemi İçinde Vakfın Yeri696
16. yüzyılda Halep’te Bir Osmanlı Vakfı: Hüsreviye Külliyesi690