Views
Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler I: İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler2453
Vekaletsiz İş Görmede İş Görenin Hukuki Durumu1639
Tezhip Sanatında Türkmen Dönemi1422
Osmanlıdan Günümüze Vakıflar1392
Yapıları ve kullanılışları bakımından Arapça ve Farsça tamlamalar1389
Kültürel Mirası Korumada Katılımcılık1276
Türk Çini Sanatında Saz Yolu Ekolü1249
Üretim Süreçlerinde Devrim ve Endüstri 4.01157
Kemal Eraslan, Mevlana Sekkaki Divanı1083
16. yüzyılda Halep’te Bir Osmanlı Vakfı: Hüsreviye Külliyesi903