Now showing items 63-82 of 96

   Citation
   FSM Vakıf Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü [57]
   FSM Vakıf Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü [75]
   FSM Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü [40]
   FSM Vakıf Üniversitesi, Rektörlük, Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi (ALUTEAM) [98]
   FSM Vakıf Üniversitesi, Rektörlük, Fatih: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni [21]
   FSM Vakıf Üniversitesi, Rektörlük, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi [136]
   FSM Vakıf Üniversitesi, Rektörlük, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı [2]
   FSM Vakıf Üniversitesi, Rektörlük, Yabancı Diller Bölümü, Arapça Hazırlık Programı [2]
   FSM Vakıf Üniversitesi, Rektörlük, Yabancı Diller Bölümü, İngilizce Hazırlık Programı [4]
   FSM Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü [141]
   FSM Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı [1]
   FSM Vakıf Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) [8]
   FSM Vakıf Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) [3]
   FSM Vakıf Üniversitesi, Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURAM) [2]
   FSM, Vakıf Üniversitesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı [12]
   Genel [1]
   İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü [1]
   İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi [1]
   İstanbul Şehir Üniversitesi [1]
   İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi [1]