Now showing items 1-1 of 1

    • T. S. Eliot’ın Paul Valéry’yi “Takdim”i 

      Can, Adem (FSM Vakıf Üniversitesi, 2015-12)
      Bu yazı Paul Valéry’nin meşhur The Art of Poetry adlı eserinin İngilizce tercümesine T. S. Eliot’ın yazdığı takdim yazısıdır. Yazıda Valéry’nin poetik düşüncesi değerlendirilmiştir. Bu poetikanın kaynakları ve tekâmülü ...