Now showing items 1-1 of 1

    • Güray Süngü'nün Eserlerinde Erilliğin Görünümleri 

      Canbaz, Sare (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
      Bu tez çalışması ile modern yazar Güray Süngü’nün eserlerinde yer alan erkek karakterlere toplumsal cinsiyet noktasından bakabilmek hedeflenmiştir. Gerek kullanılan ironik dil ve üslup gerekse yapılan güncel tespitler Güray ...