Now showing items 1-1 of 1

    • Hobyar Mescidi 

      Kaboğlu, Arzu (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2013)
      Batılılaşmanın getirdiği etkilerin mimaride daha yoğun görüldüğü 1908 yılında, ortaya çıkan Birinci Ulusal Mimarlık Akımı 1930’ lu yıllara kadar etkinliğini sürdürmüştür. Ulusalcılık ideolojisinin benimsendiği bu zaman ...