Now showing items 1-3 of 3

  • Asaf Halet Çelebi'nin Poetikası 

   Narlı, Mehmet (Gökkubbe, 2006-09)
   Bu çalışmada, 1940'lardan itibaren şiirlerini tasavvufa, bilinçaltına ve doğu mistisizmine yaslayan; kültür ve bilgi kaynaklı yeni bir şiir çıkaran Asaf Halet Çelebi'nin şiirlerinin estetik/poetik arka planı belirlenmeye ...
  • Gorki'nin ve Orhan Kemal'in Küçük Adamları 

   Narlı, Mehmet (Kitabevi, 2003-09)
   In this study, little men in Orhan Kemal's Baba Evi, Avare Yıllar and Cemile and Maxim Gorky's Çocukluğum, Ekmeğimi Kazanırken and Benim Üniversitelerim are compared. This comparison is made by the view points of writers ...
  • Ömer Seyfettin'den Cemal Şakar'a Öykü ve İroni 

   Narlı, Mehmet (Gökkubbe, 2007-09)
   Bu makalede edebiyatta ironinin ne anlama geldiği, nasıl ve niçin yapıldığı üzerinde durulduktan sonra, Türk edebiyatı ve ironi ilişkisinin tarihine kısaca değinilmekte ve asıl tartışma konusu olan öykü ve ironi ilişkisine ...