Now showing items 1-1 of 1

    • Deleuze ve Guattari’de Toplum ve Dil 

      Say, Ömer (FSM Vakıf Üniversitesi, 2017)
      Deleuze ve Guattari toplumsal yapıyı socius olarak adlandırmaktadır. Onlar, ilkel, despotik ve kapitalist olmak üzere üç tip toplumsal biçimlenmenin olduğunu öne sürmektedirler. Tüm toplumsallık tipleri birer kodlama ...