Now showing items 1-1 of 1

    • Türk Ceza Hukukunda Bilişim Suçları (TCK. M. 243-244 ve 245) 

      Yazıcı, Necmettin (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
      Bilişim sistemleri ile birlikte toplumların ve devletlerin bilişim sistemlerini kullanması sonucunda hukuksal sorunlar ve reform ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır. Bilişim hukukunun ortaya çıkmasıyla birlikte bilişim suçlarının ...