Now showing items 1-1 of 1

    • Ali Bulut, Belâgat: Meânî – Beyân – Bedî 

      Arslan, Hüseyin (FSM Vakıf Üniversitesi, 2016)
      Arap dil ilimleri içerisinde bağımsızlığına en son kavuşan ilim dalı belâgattır. Bu alanda klasik dönemde çok önemli eserler verilmiştir. Çağımızda belâgata modern bir veçhe vermek amacıyla bir kısım yeni çalışmalar da ...