Now showing items 1-1 of 1

    • II. Bâyezid Dönemi Cild Sanatı Örneklerinde Tasarım 

      Adaş, Müeyyet (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
      Orta Asya Uygur Türkleriyle başlayan Türk cildciliği Selçuklularla İran üzerinden Anadolu’ya ulaşmış, İstanbul’da Sultan II. Bâyezid (1481-1512)’ın saltanat döneminde gelişimine devam etmiştir. Dönemin cild sanatı örnekleri ...