Now showing items 1-1 of 1

    • Başlangıcından Günümüze Rık'a Hattı 

      Demirci, Senem (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
      İslâm yazıları arasında yer alan Rık’a, aklâm-ı sitte’den hayli sonra Osmanlıların icâdı ile ortaya çıkmış bir yazıdır. Seri ve kolay yazılmaya müsait bir yazı olması bakımından XVIII. asırdan itibaren resmî yazışmalarda, ...