Now showing items 1-1 of 1

    • Kütahya Paşamsultan Mahallesi Kütahya Konağı Restorasyon Önerisi 

      Ebeoğlu, Elif (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
      19.yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen inşası ile Kütahya Konağı, Kütahya İli, Paşamsultan Mahallesi’nde yer almaktadır. Çalışma kapsamında konağın rölövesinin çizilmesi, restitüsyon önerilerinin geliştirilmesi ve ...