Now showing items 1-1 of 1

    • Bilim Tarihinde İlerleme Kavramı 

      Garaja, Turgut (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022)
      İlerleme kavramı bilim tarihinde en çok tartışılan mefhumlardan bir tanesidir. Bu kavramla ilgili birçok düşünür oldukça geniş ve derin yorumlar yapmış, konuyla ilgili olarak ciddi eserler yazılmıştır. İlerleme kavramının ...