Now showing items 1-1 of 1

    • Menteşe (Muğla) sancağında eşkıyalık (1914-1918) 

      Hızal, Talha (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
      İnsanlığın her döneminde her coğrafyada kendini gösteren eşkıyalık adaletsizliğe karşı bir hak arama şeklinde ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti’nde de kendini gösteren eşkıyalık, 20. yüzyıl ile beraber büyük bir güvenlik ...