Now showing items 1-1 of 1

    • Türk Edebiyatı'nda padişah ve şehzade mersiyeleri 

      Hasar, Recep (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
      PadiĢah ve Ģehzadelerin vefatları üzerine yazılan mersiyelerin incelendiği bu tez için yedi yüze yakın kaynak aser taranmıĢ, bu eserlerden yetmiĢ üç mersiye derlenmiĢ, böylece Eski Türk Edebiyatı‟ndaki padiĢah ve Ģehzadeler ...