Now showing items 1-1 of 1

    • İstanbul’a Ait Yapılardaki Kayıp Türk Çinileri 

      Ilgaz, Nazan (FSM Vakıf Üniversitesi, 2015)
      “İstanbul’a ait yapılardaki kayıp Türk Çinileri”ni belirlemeyi amaçladığımız tezimizde, gerek Osmanlı gerekse Cumhuriyet Dönemlerinde yaşanmış olan çini kayıpları ile ilgili belgeler incelenerek ele alınmışlardır. Çalışmamızın, ...