Now showing items 1-1 of 1

    • İstanbul’daki Osmanlı Çinilerinde Ağaç Motifleri 

      Kara, Yasemin Acar (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
      İstanbul’da camilerde 16. 17.yy’a ait servi ağacı ve bahar ağaçlı panoların Rüstem Paşa Camii, Sultan Ahmed Camii ve Valide-i Atik Camii de bulunduğu tespit edilmiştir. Bu panoların, 10 adet bahar ağacı, 4 adet servi ...