Now showing items 1-1 of 1

    • Şâir Rızâ Dîvânı (İnceleme-Metin) 

      Onur, Münevver Hilal (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
      Bu çalışmada Şâir Rızâ’nın tespit edebildiğimiz tek nüshası olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Bel_Yz_K_0325 numarada kayıtlı Dîvân’ı üç ana başlık altında incelenmiştir. Birinci bölümde Şâir Rızâ’nın ...